Alūksnes birojs

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Viola Kaparšmite Vadītāja
64307013
29166807
viola.kaparsmite@llkc.lv
Sarmīte Svilāne Alūksnes nodaļas uzņēmējdarbības konsultante
64307012
26384907
sarmite.svilane@llkc.lv
Vaira Vērse Alūksnes novada lauku attīstības konsultante
26588968
vaira.verse@llkc.lv
Nikolajs Irtiševs Alūksnes novada lauku attīstības konsultants
29489092
nikolajs.irtisevs@llkc.lv
Sandris Cipruss Apes novada lauku attīstības konsultants
25434858
sandris.cipruss@llkc.lv