Balvu birojs

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Ivars Logins Vadītājs
64507250
29118683
ivars.logins@llkc.lv
Anita Kokoreviča Lauku attīstības konsultante
26346394
anita.kokorevica@llkc.lv
Tamāra Lielbārde Lauku attīstības konsultante
64507253
29100902
tamara.lielbarde@llkc.lv
Nora Boka Lauku attīstības konsultante
64507253
27874785
nora.boka@llkc.lv