Balvu birojs

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Ivars Logins Vadītājs
64507250
29118683
ivars.logins@llkc.lv
Tamāra Lielbārde Balvu novada lauku attīstības konsultante
64507249
29100902
tamara.lielbarde@llkc.lv
Arita Boka Balvu novada lauku attīstības konsultante
64507249
28629188
arita.boka@llkc.lv
Velta Leone Rugāju novada lauku attīstības konsultante
28398550
velta.leone@llkc.lv
Anita Kokoreviča Viļakas novada lauku attīstības konsultante
26346394
anita.kokorevica@llkc.lv
Nora Boka Lauku attīstības konsultante
27874785
nora.boka@llkc.lv