Kuldīgas birojs

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Daiga Mellere Biroja vadītāja
20264175
daiga.mellere@llkc.lv
Inese Blūma Lauku attīstības konsultante
63343117
26474372
inese.bluma@llkc.lv
Anita Miķelsone Lauku attīstības konsultante
63350464
26213462
anita.mikelsone@llkc.lv