Preiļu birojs

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Mārīte Vucenlazdāne Vadītāja
65381263
26430157; 29710327
marite.vucenlazdane@llkc.lv
Jolanta Augšpūle Uzņēmējdarbības konsultante
26788681
jolanta.augspule@llkc.lv
Tekla Mediņa Riebiņu novada lauku attīstības konsultante
26794404
tekla.medina@llkc.lv
Ilze Sola Līvānu novada lauku attīstības konsultante
28340249
28345107
ilze.sola@llkc.lv
Ilga Ušacka Vārkavas novada lauku attīstības konsultante
65350391
28621460
ilga.usacka@llkc.lv
Elza Spodra Elste Preiļu novada lauku attīstības konsultante
29426188
elza-spodra.elste@llkc.lv