Valkas birojs

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Daiga Siliņa Biroja vadītāja
64725958
29188612
daiga.silina@llkc.lv
Laima Āboltiņa Lauku attīstības konsultante
29113631
laima.aboltina@llkc.lv
Sniedze Ragže Lauku attīstības konsultante
26488684
sniedze.ragze@llkc.lv