Valkas birojs

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Daiga Siliņa Vadītāja
64725958
29188612
daiga.silina@llkc.lv
Laima Āboltiņa Smiltenes novada lauku attīstības konsultante
29113631
laima.aboltina@llkc.lv
Sniedze Ragže Valkas novada lauku attīstības konsultante
26488684
sniedze.ragze@llkc.lv
Valda Empele Valkas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante
64725958
29445406
valda.empele@llkc.lv
Gunita Kainaize Strenču novada lauku attīstības konsultante
64729590
29452908
gunita.kainaize@llkc.lv