VLT sekretariāts

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Edgars Linde Valsts Lauku tīkla sekretariāta vadītājs
+371 63050220
edgars.linde@llkc.lv
Dzintars Vaivods Projektu vadītājs
+371 63050220
+371 26615553
Dzintars.Vaivods@llkc.lv
Vija Veisa Projektu vadītāja
+371 63007559
vija.veisa@llkc.lv
Liene Feldmane Lauku attīstības eksperte
63050220
liene.feldmane@llkc.lv
Aiva Saulīte-Liniņa Projektu vadītāja
+371 63007558
aiva.saulite@llkc.lv
Agnese Radžele-Šulce Prombūtnē
-