Interneta rīka lietošana

Redzamā informācija

Lai noteiktu atbalsta saņemšanas iespējas, potenciālajam atbalsta pretendentam ir jāatbild uz konkrētiem jautājumiem.

Zem jautājumiem ir Komentārs, kas palīdz saprast jautājuma būtību un kāpēc tas vispār ir svarīgi. Komentāros ir ievietotas gan prasības no pasākumu reglamentējošajiem MK noteikumiem, gan arī LAD sniegtie komentāri. Tāpat pievienoti arī interneta vietnes vai dokumenti, kas ļaus detalizēti izpētīt nosacījumus.

Atbildot uz jautājumiem, tiek krāta Jūsu individuālā Jautājumu vēsture. Tā palīdzēs atcerēties, uz kādiem jautājumiem ir atbildēts, kā arī nodrošinās iespēju atgriezties pie kāda no jautājumiem (uzklikšķinot ar peli uz konkrēto jautājumu), lai precizētu atbildi (Jāņem vērā, ka, piemēram, atgriežoties pie 2. jautājuma tiek dzēsta ievadītā informācija par 3., 4., 5. utt. jautājumu! Tas tādēļ, ka mainot nosacījumus, iespējams mainās visa tālākā jautājumu secība).

Informācijas saglabāšana un drukāšana

Katru aizpildīto jautājumu vai saņemto skaidrojumu ir iespējams izdrukāt. Šobrīd tas arī ir vienīgais veids, kā Jūs varat saglabāt ievadītos datus vai redzamo informāciju. Izpildot visus jautājumus, Jūs saņemsiet kopsavilkumu (atbalsta saņemšanai veicamās darbības, iesniedzamie dokumenti, atklātās neatbilstības) , kuru arī varēsiet izdrukāt, bet visu jautājumu un atbilžu vēsturi vairs nevarēsiet apskatīties, ja to nebūsiet izdrukājuši vai saglabājuši kā citādāk.

Ar funkciju „Sākt atbalsta programmu no jauna” Jūs varēsiet nonākt sākuma logā, kur varēsiet sākt vai nu to pašu vai citu atbalsta programmas nosacījumu izpēti. Jāņem vērā, ka šajā gadījumā iepriekš ievadītā informācija netiek saglabāta, ja vien tā nav izdrukāta!

Aizpildīšana

Lai iegūtu ticamu informāciju par konkrētā atbalsta saņemšanas iespējām, atbildiet uz jautājumiem pēc iespējas precīzāk. Jautājumu aizpildīšana ir dažāda:

 

  • ir jautājumi, kuros iespējams sniegt tikai vienu no piedāvātajām atbildēm

  • ir jautājumi, kuros var atzīmēt vairākus atbilžu variantus


  • ir jautājumi, kuros Jums pašiem ir jāieraksta atbilde

  • Ievadot vērtības zemāk esošajos lauciņos, automātiski tiks aprēķinātas vērtības. Aprēķins notiks tad, kad būsiet nospieduši pogu „Pievienot”. Uzklikšķinot uz ikonas x, ir iespējams izdzēst pievienoto rindiņu. Izdzēšot pievienoto lauciņu, aprēķinātās vērtības arī tiks izdzēstas.
  • ir jautājumi, kuros atbildes var arī nesniegt, ja to aizpildīšana prasa ilgāku laiku, tomēr jārēķinās, ka neaizpildīšana parādīsies kā neatbilstība, lai pievērstu Jūsu uzmanību šim jautājumam, jo nosacījumi, piesakoties konkrētajam atbalstam, būs jāizpilda.
  • ja, atbildot uz konkrēto jautājumu, Jūs neizpildiet atbalsta saņemšanai obligātus nosacījumus, programmā tiek atvērts t.s. „neatbilstību logs”. Šajā logā ir redzama informācija par obligāti izpildāmiem nosacījumiem un iespējām, kā nepilnības novērst. Informācija par neatbilstībām atbalsta saņemšanas nosacījumiem ir redzama gan jautājumu vēsturē, gan arī tiek apkopota kopsavilkumā.


    Ieteikumi un precizējumi

    Pagaidām interneta rīks strādā testa režīmā, tāpēc būsim pateicīgi par katru ieteikumu vai precizējumu, ko atsūtīsiet, lai padarītu rīku lietotājiem pēc iespējas vieglāk lietojamu un noderīgāku.