Kā sakārtot meliorācijas sistēmu valstī?

Par to pilnībā atbildīga valsts pati;
50% (1 balss)
Par to, lai sistēmas darbotos, atbildīgi ir zemes īpašnieki;
0% (nav balsu)
Sistēmas sakārtošanai nepieciešamas regulāras apmācības, finansiāls atbalsts;
50% (1 balss)
Daba pati visu sakārtos
0% (nav balsu)
Kopējais balsu skaits: 2