Klimatam un videi labvēlīga lauksaimniecības prakse jeb zaļināšanas maksājums