Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

Datums: 
21. Maijs, 2019 līdz 28. Maijs, 2019
Vieta: 
Ludzas novada pašvaldības 1.stāva zāle

Šī gada 21. un 28. maijā SIA LLKC Ludzas birojs organizē divu dienu mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana" apakšpasākuma "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi" ietvaros.

Mācību laikā tiks izskatītas sekojošas tēmas:

20.maijs
1) Jēdziens par bioloģiski vērtīgiem zālājiem un to nozīme. Bioloģiski vērtīgo zālāju iedalījums.
2) Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Raksturīgās sugas un indikatorsugas. Bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanas iespējas.
3) BDUZ aktivitātes atbalsta nosacījumi saistībā ar bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu.
4) Individuāla „Saimniecības zālāju apsaimniekošanas plāna” sagatavošana, kas ietver optimālu Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanas nosacījumus saskaņā ar to apsaimniekošanas vadlīnijām.
5) Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Indikatorsugu un raksturīgo sugu atpazīšana dabā (Dabā tiks apmeklēts zālājs Ludzā, Kuļņeva ielā).

27.maijs
1) Eiropas Savienības aizsargājamie zālāji, raksturojums pa biotopu veidiem.
2) Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas iespējas atkarībā no zālāja biotopa veida.
3)Sagatavotā individuāla „Saimniecības zālāju apsaimniekošanas plāna” analīze un korekcijas atkarībā no zālāja biotopa veida.
4) Sagatavotā individuāla „Saimniecības zālāju apsaimniekošanas plāna” analīze un korekcijas.
5) Saimniecības apmeklējums – apsaimniekošanas prakse un ietekme uz zālāja biotopa veidiem, apsaimniekošanas analīze un individuālā „Saimniecības zālāju apsaimniekošanas plāna” sagatavošana, kas ietver optimālu Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanas nosacījumus saskaņā ar to apsaimniekošanas vadlīnijām (Dabā tiks apmeklēts zālājs Ciblas novada Pušmucovas pagastā).

Mācību sākums plkst. 10.00
Norises vieta: Ludza, Raiņa iela 16a, Ludzas novada pašvaldības 1.stāva zāle

Dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc savu dalīvu lūgums pieteikt pa tālruni 28632059 vai rakstot e-pastu: karina.korolonoka@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Karīna Koroļonoka, LLKC Ludzas biroja vadītāja, mob.t. 28632059, e-pasts: karina.korolonoka@llkc.lv
Pielikums: 
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: