Jaunumi

Decembrī LLKC Valkas nodaļa organizēja vairākus informatīvos seminārus Zoom vidē. Vislielākā piekrišana bija semināram “Kopts daiļdārzs – saimniecības vizītkarte”, kuru vadīja un ar savām plašajām zināšanām dalījās daiļdārzniece Mariana Smona.

Vēl 2019. gadā Siguldā aizsākās diskusija “BIO GNP?” Vai Gaujas nacionālā parka teritorijā ir iespēja nodarboties ar lauksaimniecību tikai bioloģiski? Uz šādu provokatīvu  jautājumu atbildes tika meklētas seminārā–diskusijā “Saimniekošana videi draudzīgā saimniecībā”, kas notika 4. decembrī.

LLKC Balvu nodaļa organizēja izglītojošo semināru “Ārstniecisko augu audzēšana un pārstrāde”.

LLKC Balvu konsultāciju birojs 8. decembrī organizēja tiešsaistes semināru Zoom  platformā, kurā interesentiem bija iespēja klausīties lekciju par netradicionālo augu audzēšanu.

LLKC Ludzas nodaļa 7. decembrī rīkoja informatīvo semināru “Aktualitātes garšaugu un ārstniecības augu audzēšanā un pārstrādē”.

Ikviens, kurš nepaguva tiešsaistē noklausīties bioloģiskās lauksaimniecības konferenci "Tālredzīgi un saskaņā ar dabu", nu to var izdarīt sev ērtā laikā un vietā, jo pieejams kā konferences pilns ieraksts, ta katrs runātājs atsevišķi.

Iznācis informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” decembra   numurs. Tajā LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis analizē šī gada mācības un ieguvumus, kā arī ieskicē galvenos nākotnes uzdevumus centra darbā un Latvijas lauksaimniecībā kopumā.

Aicinām 3. decembrī uz bioloģiskās lauksaimniecības konferenci “Tālredzīgi un saskaņā ar dabu”. Konferences programma veltīta pētījumiem un prakstiskajai pieredzei,  produktīvai bioloģiskajai saimniekošanai un kvalitatīvas bioloģiskās produkucijas ražošanas nodrošināšanai. 

Tuvojoties gada beigām, atskatāmies uz aizvadīto gadu. Lai gan šis gads bijis pārbaudījumiem bagāts, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Rēzeknes birojā darbi nav apstājušies.

Lapas