Ciblas novadā sveic uzņēmējus un lauksaimniekus

LLKC Ludzas konsultāciju biroja darbinieki sveic savus klientus

Ciblas novada Blontu Tautas namā 17. martā notika tradicionālā uzņēmēju un zemnieku balle, kurā dažādās nominācijās tika godināti pašvaldības teritorijā reģistrēto uzņēmumu un zemnieku saimniecību īpašnieki, kas aktīvi iesaistās sava novada uzņēmējdarbības un dzīves kvalitātes uzlabošanā un novada popularizēšanā. Balvas saviem klientiem pasniedza arī LLKC Ludzas birojs.

Pasākumu atklāja Ciblas novada priekšsēdētājs Juris Dombrovskis, kurš uzrunāja pasākuma dalībniekus, pateicās par viņu ieguldījumu un novēlēja ražīgus turpmākos gadus. Viņam bija gods sveikt lielākos nodokļu maksātājus, starp kuriem pirmajā vietā ierindojas z/s “Lapegles 2”, aiz kuras seko SIA “Blonti”, SIA “Riko-Ri”, z/s “Ezerlīči”, SIA “Staupine” un SIA “Solo&Partneri”.

Tika godināti arī lielākie darba devēji pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem par 2017. gadu, kurus sveica Ciblas novada izpilddirektore Ināra Sprudzāne. Arī šajā kategorijā pirmā ir z/s “Lapegles 2”, kurā strādā 33 darbinieki, otro vietu dala SIA “Riko-Ri” un SIA “Blonti”, katrā no tiem darbojas 22 darbinieki, nākamie – SIA “Solo&Partneri” ar deviņiem darbiniekiem, SIA “Wild” ar astoņiem darbiniekiem, SIA “Dimants” un z/s “Ezerlīči”, katrs ar septiņiem darbiniekiem.

Lielākie darba devēji – z/s “Lapegles” apbalvošanai izvirzīja vairākus savus darbiniekus, kuri tika apbalvoti par ilggadēju darbu vienā uzņēmumā. Šajā nominacijā iekļuva Nadežda Klecko, Imants Krušanovs, Vilis Krušanovs un Ēriks Gagarins. Šie darbinieki uzņēmumā strādā vairāk nekā 20 gadus. Darbiniekus sveica Zvirgzdenes pagastapārvaldnieceValentīna Ruciņa, kura pateicās par ieguldīto darbu un atbildību pienākumu pildīšanā, kā arī novēlēja veiksmīgu turpmāko sadarbību.

Ciblas pagasta pārvaldnieks Miervaldis Trukšāns pasniedza pašvaldības pateicību par ieguldījumu tūrisma popularizēšanā, ko saņēma pedagoģe Malvīne Loce, kura aktīvi darbojas šajā jomā, rūpējoties par novada atpazīstamību. Tika pasniegta arī pateicība par lauksaimniecības tradīciju turpināšanu, ko saņēma Ciblas pagasta zemnieku saimniecības „Pērles” īpašnieki – Auzānu ģimene. Kā labās prakses paraugs mežkopībā ar pateicību tika atzīmēta Ludviga Karveļa saimniecība „Birztaliņas” Zvirgzdenes pagastā.

Par sadarbību uzņēmējdarbības jomā Ciblas novada pašvaldība ir pateicīga saviem sadarbības partneriem Aivaram Tronam, SIA „Blonti”, Valentīnai Lazovskai, Vladislavam Ločmelim, SIA „LIOveta” un Violai Andruščenko.

Godināt vietējos veiksmīgos lauksaimniekus tikām aicināti arī mēs,  LLKC Ludzas birojs, kas sadarbojas ar vairāk nekā desmit Ciblas novada zemnieku saimniecībām, kurām tiek sniegti pakalpojumi gan grāmatvedībā, gan ekonomikā. Ir patiess prieks par Ciblas novada aktīvajiem zemniekiem, kuri veiksmīgi attīsta savas saimniecības, ne tikai ieguldot pašu līdzekļus, bet arī piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu. LLKC bija gods sveikt savus klientus: z/s “Rasiņas” (īpašnieks Ēriks Astičs), z/s “Surikova” (īpašnieks Valdis Astičs), z/s “Cīrulīši” (īpašnieks Juris Vabaļs), Ivaru Sprudzānu, Agri Novožilovu, Aināru Rindu, Ivetu Savicku, Andri Balceru, Ilgu Bazileviču, IK “Pliči” (īpašnieks Jānis Kilups).

Pasākuma organizētāji bija parūpējušies par pasākuma dalībnieku izklaidi.  Svinīgajā daļā zemniekus priecēja ne tikai vietējie mākslinieki (jaunā vokāliste Marta Petrovska, Pildas TN deju kolektīvs “Soli pa solim”), bet arī tālāki viesi – grupa „Latgalīšu reps”.

Pēc svinīgās daļas lauksaimniekiem par prieku tika organizēta tradicionālā loterija, kurā bija iespēja laimēt visdažādākās balvas, kuras sponsorēja vietējie zemnieki un mājražotāji. Vakaru vadīja Janīna Rudoviča no Ludzas, kura organizēja dažādas rotaļas un izklaides, radot burvīgu atmosfēru, kas ļāva atbrīvoties un aizmirst par ikdienas darbiem un raizēm. Ballē muzicēja Romāns Ivanovs no Rēzeknes.

Pasākuma organizētāji un arī paši zemnieki atzīst, kauzņēmēju un zemnieku godināšanas svētki jau ir tradīcija, kuru vajadzētu saglabāt.

Ciblas novada uzņēmējii uzsver, ka pašvaldības pateicība motivē aktīvi un radoši strādāt arī turpmāk, bet kopīgs pasākums dod iespēju novērtēt aizvadītajā gadā paveikto un gūt iedvesmu no līdzcilvēkiem jauniem panākumiem.

Laura Vesere,

LLKC Ludzas nodaļas lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru