Eiropas konsultanti stiprina sadarbības pieredzi

PielikumiGalerijaPrint

Šīs nedēļas sākumā notika Eiropas lauksaimniecības un lauku attīstības konsultantu asociācijas (EUFRAS) konference, kurā ar pieredzi dalījās konsultanti gan no ES dalībvalstīm, gan austrumu kaimiņvalstīm – Azerbaidžānas, Moldovas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, Serbijas un Bulgārijas.

Kā konferencē uzsvēra Eiropas Komisijas pārstāvis Matiass Langemaiers, valstu konsultāciju dienesti ir tie, spēj savest kopā dažādas lauksaimniecības un lauku attīstībā ieinteresētās puses – zinātniekus, lauksaimniekus, nevalstiskās organizācijas un privātās struktūras. Būtiska ir ne tikai ES valstu konsultantu savstarpējā sadarbības pieredzes apmaiņā, bet arī plašāka sadarbība ar ES partnervalstīm austrumos - Ukrainu, Gruziju, Armēniju, Baltkrieviju, Moldovu, Azerbaidžānu un Uzbekistānu. EK pārstāvis minēja virkni programmu, kuras ietvaros iespējams rast atbalstu dažādiem sadarbības projektiem, sākot no semināriem un apmācībām līdz pat likumdošanas jautājumu harmonizēšanai.

EUFRAS pārstāvis Mihaels Kuglers informēja gan par Vācijas pieredzi bioloģiskās lauksaimniecības konsultantu apmācībā un sertifikācijā, gan par visu ES valstu konsultantu sertifikācijas sistēmu CECRA, ka raisīja dalībnieku diskusiju un jautājumus. Šī sistēma sākotnēji darbojusies Vāciski runājošajās valstīs, taču šobrīd tā tiek piedāvāta arī citu ES valstu konsultantiem.

Ar pieredzi starpvalstu sadarbības jomā dalījās arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) direktors Kaspars Žūriņš. LLKC ir veidojusi vairākus sadarbības projektus, viens no nozīmīgākajiem bija projekts „Baltic Deal”, kura ietvaros Baltijas valstu un Skandināvijas konsultanti un lauksaimnieki sadarbojās ar mērķi samazināt vides piesārņojumu un kaitīgo vielu noplūdes Baltijas jūrā.

Par lauksaimniecības konsultāciju sistēmu darbu savās valstīs informēja arī pārstāvji no Azerbaidžānas, Moldovas un Baltkrievijas. Šo valstu konsultanti uzsvēra, ka viņi jaunu zināšanu apguvei ir gatavi daudz ciešāk sadarboties ar EUFRAS un izmantot ES piedāvātās iespējas, īpašu pateicību izsakot konferences rīkotājiem – LLKC, par uzaicinājumu piedalīties pasākumā 

Atgādināsim, ka  EUFRAS dibināta aizvadītā gada 23. septembrī Berlīnē. Vienotas Eiropas lauku konsultantu organizācijas dibināšanas ideja radās 2002.gadā, kad LLKC Latvijā pulcēja Eiropas valstu konsultāciju dienestu pārstāvjus. EUFRAS šobrīd apvieno 21 konsultāciju dienestu no 15 valstīm. Organizācijas vadībā ir pieci lauksaimniecības un lauku attīstības eksperti no kopumā četrām valstīm, viņu vidū arī LLKC valdes loceklis Edgars Linde.

Informāciju sagatavoja Iveta Tomsone,

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Foto galerija: 

Pievienot komentāru