Fermu diena „Mikaitās” plaši apmeklēta

GalerijaPrint

LLKC centra Lopkopības kompetenču centra un Lopkopības nodaļas demonstrējuma„Graudu barības nozīme kvalitatīvu zīdējjēru izaudzēšanā ganību periodā”fermu diena aizvadīta SIA „Mikaitas”.

Pasākumu, kas notika 3. jūlijā, vadīja LLKC  lopkopības speciālists–konsultants Ilmārs Gruduls. Pasākumā piedalījās vairāk nekā simts dalībnieki: aitu audzētāji, topošie aitu audzēšanas nozares interesenti, aitkopības nozares atbalstītāji, LLKC speciālisti, firmu pārstāvi, LLU profesori, Zemkopības ministrijas ierēdņi, nevalstisko organizāciju pārstāvji, žurnālisti un citi interesenti.

Pasākumu atklāja LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja Anita Siliņa, iepazīstinot klātesošos ar demonstrējumu tīkla saimniecībām, to darbības virzieniem un pasākumu mērķiem. Runātāja iepazīstināja ar atjaunoto lopbarības katalogu un izmaiņām rupjās lopbarības sadaļā, papildinājumiem par bioloģiski vērtīgo zālāju, skābbarības analīžu rādītājiem, jauniem proteīnu un enerģiju saturošiem barības līdzekļiem un to ķīmiskā sastāva rādītājiem. Sadarbojoties ar dažādām barības piedevu tirgotāju un ražotāju kompānijām, tika izveidota sadaļa par Latvijā biežāk lietoto minerālbarību atgremotājiem, klātesošie izteica vēlmi šādā katalogā redzēt arī aitām nepieciešamos mikroelementus un piedevas.

Turpinājumā SIA „Mikaitas” saimniece Aija Šneidere iepazīstināja ar saimniecisko darbību, virzieniem un perspektīvām. Saimniecībā tiek apsaimniekota lauksaimniecībā izmantojamā zeme vairāk nekā 300 ha platībā, no tiem kultivētās ganību un pļaujamās platības aizņem ap 180 ha. Audzē arī lopbarības pupas.

Saimniecība atrodas Limbažu novadā un saimnieko ar bioloģiskām metodēm un nodarbojas ar aitkopību. Lielākoties audzē Latvijas tumšgalves, Oxforddavn šķirnes dzīvniekus un vaislas dzīvniekus. Saimniecībā ir vairāk nekā 1000 aitu, tai skaitā 375 aitu mātes. No 2006. gada saimniecībai ir šķirnes aitu saimniecības statuss. Saimniecībā izvietotas četras aitu mītnes, jaunākā un modernākā novietne uzcelta 2013. gadā. Saimnieku ģimenē aug divas meitas, kuras aktīvi piepalīdz darbiņos ar jēriem un aitiņām. Aija ir veterinārārste, kas sniedz pakalpojumus arī citām aitkopības saimniecībām un ir specializējusies veterināro pakalpojumu sniegšanā aitkopībā.

Tālāk LLKC lopkopības konsultants Ilmārs Gruduls izskaidroja demonstrējuma mērķus, metodiku, virzienus un līdz šim iegūtos rezultātus. Runātājs iepazīstināja ar barības maisījumu (tritikāle un pupas) ar sausnas sastāvu 86% un proteīna saturu 18% maisījumā, kāds tiek izēdināts jēriem ganībās, papildus uzņemot arī mātes pienu.

Klausītājus ļoti ieinteresēja svērumu rezultāti, jo demonstrējumu grupa smagi bija cietusi no plēsoņu uzbrukuma, līdz ar to bija redzams, kādus zaudējumus, ne tikai sakosto dzīvnieku dēļ, bet kopējā grupā valdošās stresa situācijas dēļ (aitu mātes samazina piena atdevi, jēriņi ir izbiedēti un tramīgi) zaudējumus nodara šādi klaiņojošo suņu uzbrukumi aitām. Pēc notikušā uzbrukuma bija jāpaiet apmēram mēnesim, lai situācija grupā kaut nedaudz līdzinātos kontroles grupai, kuru plēsēji bija skāruši ievērojami mazāk. Tā kā demonstrējums turpinās, rudenī rezultāti būs vēl pilnvērtīgāki.

Komentējot iepriekšējo runātāju, profesore Dr. agr. Daina Kairiša paskaidroja, ka barības devā aitām un jēriem nav vēlams izmantot vairāk par 25% zirņu, jo tie var izraisīt ar gremošu saistītas problēmas.

Prezentāciju par ganību ierīkošanu, sēklu materiāla izvēli un daudzām citām lietām, kas skar ganību zelmeņa jautājumus, stāstīja docente Iveta Gūtmane. Viņa īpaši akcentēja sagatavošanos sējai un izsējas normu izvēli, kā arī minēja tieši aitu ganībām piemērotākos zālaugus, lai nodrošinātu zelmeņa izturību ilgtermiņā.

Pēc teorētiskās daļas, pasākuma dalībnieki darbu turpināja trijās darba grupās.

Pirmā darba grupa pēc saimnieku norādēm doc. Ivetas Gūtmanes vadībā devās uz ganībām, kur praktiski tika izvērtēts ganību zelmenis. Interesenti varēja uzdot jautājums par zālāju kombinācijām, par to, kam jāpievērš uzmanība, iegādājoties sēklu zālāju ierīkošanai. Iveta paskaidroja, ka aitu ganībās vajadzētu būt ap 70% stiebrzālēm un 30% tauriņziežiem. Ganības veidojot, vajadzētu būt vismaz 20-50% apakšzālēm. Aitām ganībās ir nepieciešama sugu daudzveidība. Vēlams izmantot sarkano un balto āboliņu. Lai apkarotu nezāles ganībās, tās appļauj. Lai veiksmīgi noritētu apganīšana, zelmenim vajadzētu būt 10-12 cm garam.

Otrā darba grupa, ko vadīja saimnieks Jānis Miķelsons, iepazinās ar saimniecības traktortehniku un agregātiem. Kā inovācija, kas pārņemta no ārzemju pieredzes, saimniecībā tika demonstrēts speciāli aprīkots kvadracikls ar elektriskā gana uzstādīšanas un savākšanas ierīci. Turpinājumā tika rādītas dažādas sprostu  konstrukcijas, kas paredzētas dzīvnieku pārdzīšanai, pārgrupēšanai, svēršanai, kā arī fiksācijai nagu apkopes laikā. Saimnieks kā ļoti noderīgu un svarīgu aitkopju ikdienas palīgu demonstrēja ganu suņus, kas kvalitatīvi un profesionāli paklausa komandām un sapulcē aitu ganāmpulku. Šāds uzticams un labi sagatavots palīgs ir nenovērtējams ieguvums aitkopības saimniecībā.

Trešo darba grupu vadīja saimniece Aija, kura iepazīstināja ar tīršķirņu un krustojumu dzīvniekiem, dalījās pieredzē par jaunaitiņu ataudzēšanu, par šķirņu izvēli, veicot rūpniecisko krustošanu, un citiem jautājumiem par aitu dzīvi.

Saimniecības apskates laikā tika nodrošināta darba grupu rotācija, kas ļāva visiem pasākuma dalībniekiem iepazīties ar SIA „Mikaitas” saimniekošanas metodēm.

 „Mikaitu” saimniecībā dvīņu jēru skaits ir 70%, parasti šis rādītājs svārstās no 60-65%. Saimniecībā aitas lecina jau deviņu mēnešu vecumā. Profesore Daina Kairiša paskaidroja, ka to var darīt, ja ievēroti vairāki priekšnosacījumi (lielākoties saimniecībās to dara 1,5 gadu vecumā).

Aija paskaidroja, ka jēri jācērpj, jo tad tie labāk aug. Tas esot zinātniski pierādīts. Aitām apkopt nagus vislabāk var tad, kad tie ir mitri un izmirkuši, tad tie neplaisā un ir vieglāk nogriežami. Atbildot uz interesentu jautājumiem par aitu astu amputēšanu, saimniece atbildēja, ka katru vajadzību to veikt izvērtē atsevišķi un pieņem lēmumu dzīvnieka interesēs.

Spraigas diskusijas turpinājās pusdienu pauzes laikā, kad atkal dalībnieki apmainījās grupām un darbs intensīvi turpinājās līdz vēlai pēcpusdienai.

Noguruši, bet apmierināti ar pasākumu bija gan dalībnieki, gan rīkotāji. Šķiroties dalībnieki lūdza šādus pasākumus rīkot biežāk. Daudzi atvadoties pateicās, un dalījās savos ieguvumos par pasākumu, kā arī informēja, kādas sadaļas LLKC mājaslapās ir cītīgi izpētītas.

 

Galvenās atziņas:

Saimniecībā „Mikaitas” ir izveidots un iekopts ļoti kvalitatīvs zālājs, kura botāniskajā sastāvā ir iekļauts baltais āboliņš, sarkanais āboliņš, ganību airene, hibrīdairene.

Saimniecībā veic porcijveida ganīšanu, kas ļauj efektīvi izmantot ganības.

Uzmanība tiek veltīta kvalitatīvu jauno aitu māšu izaudzēšanai, kas turpmākā ļauj iegūt augstvērtīgus jērus.

Saimniecība ātri ievieš ārzemēs iegūto pieredzi, tādēļ tā ir konkurētspējīga starptautiskā mērogā.

Saimnieki labprāt dalās savā pieredzē ar citiem aitkopjiem un interesentiem.

           

Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja

Dace Millere, LLKC sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Dainis Arbidāns, LLKC Lopkopības nodaļa

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru