Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana

GalerijaPrint

LLKC Preiļu konsultāciju biroja augkopības konsultante Inese Magdalenoka organizēja un vadīja demonstrējumu par laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana integrētā saimniecības sistēmā.

Demonstrējuma mērķis – ievērot ES noteikto prasību par integrētās saimniekošanas ieviešanu, apzināt metožu un paņēmienu kopumu tās realizēšanai. Pasākums notika 27. jūnijā zemnieku saimniecībā „Korsikova”, kas atrodas Preiļu novadā, Preiļu pagastā. Tā apsaimnieko vairāk nekā 400 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Saimniecības īpašnieks Kristaps Mūrnieks iepazīstināja ar saimniecības darbību.

Saimniecība nodarbojas ar graudaugu audzēšanu – ziemas un vasaras rapsis; ziemas un vasaras kvieši; griķi. Demonstrējums ierīkots laukos: ziemas rapsī – 4,8 ha platībā, ziemas kviešos – 8 ha platībā, vasaras kviešos – 8 ha laukā. Novērojumi tika uzsākti šāgada 24. aprīlī. Katru nedēļu tiek uzskaitīta slimību un kaitēkļu izplatība – gan pēc rutinētās metodes (t. i., tiek saimniekots tā, kā saimnieks visu laiku ir darījis, gan pēc integrētās metodes  (pēc monitoringa, sasniedzot kritisko slieksni). Pēc lauku smidzināšanas izplatībai papildus tiek noteikta attīstības pakāpe, lai pie aprēķiniem varētu noteikt ekonomisko efektivitāti gan rutinētajā lauka daļā, gan integrētajā lauka daļā. Tiks noteikta raža un aprēķināts bruto segums.

Uz šo demonstrējuma lauka dienu bija ieradušies interesenti gan no apkārtējiem novadiem, gan no LLKC – augkopības speciāliste Ilze Skudra, gan speciālisti LLU, kā arī no Skrīveru Zemkopības zinātniskā institūta  – demonstrējuma zinātniskais vadītājs, vadošais pētnieks Jānis Vigovskis. Kopīgi apskatot demonstrējuma laukus, devāmies uz zemnieku saimniecības „Korsikova” mājām, kur omulīgā gaisotnē tika runāts par izmaiņām likumdošanā un apspriesti dažādi zemnieku interesējoši jautājumi. Ar 2014. gada 1. janvāri stājas spēkā ES regula – Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2009/128/EK, ar kuru nosaka kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanu 14. pants „Integrētā augu aizsardzība”. Valsts likumdošanā 7.06.2014. arī tika veikti grozījumi   – 2009. gada 15. septembra MK noteikumos Nr. 1056 „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības, kā arī kontroles kārtība”. Prasība attiecas uz profesionāliem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, kuri izmanto 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus.

Paldies z/s „Korsikova” īpašniekam Kristapam Mūrniekam, kurš ļāva cilvēkiem iepazīties ar viņa saimniecību, ieteikt un nedaudz izbradāt graudaugu platības, lai gūtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Liels paldies arī LLKC Preiļu konsultāciju biroja augkopības konsultantei Inesei Magdalenokai par noderīgo informāciju demonstrējuma laikā.

Jolanta Augšpūle, LLKC Preiļu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru