Lopkopības interešu grupa tiekas saimniecībā “Airi”

LLKC Preiļu konsultāciju biroja lopkopības interešu grupas tēma 2017. gadā ir „Kvalitatīva rupjā lopbarība un ganāmpulka veselība, produktivitāte.” Uz kārtējo, nu jau piekto tikšanos interešu grupas dalībnieki pulcējās z/s „Airi” Vārkavas novada Rožkalnu pagastā. Saimniecībai jau otro gadu darbojas interešu grupā.

Ierodoties saimniecībā, visi bijām patīkami pārsteigti par to, ka saimnieki gada laikā tik daudz paveikuši. Ir iegādāta jauna tehnika lopbarības sagatavošanai, uzbūvēta plaša ēka, kuru iespējams daudzfunkcionāli izmantot – gan tehnikas novietošanai zem jumta, gan labības uzglabāšanai, bet izskanēja doma, ka šajā telpā varētu rīkot pat kādu semināru zemniekiem vai saimes viesības. Saimnieki Viktors un Olga Lazdāni gan tikai pasmaidīja par šiem ieteikumiem un teica, ka viss iespējams, labprāt uzņemšot ciemiņus.

Šī vasara un rudens lauksaimniekus nav lutinājuši, jo lietavu dēļ ir radušies lieli ražas zudumi. Arī z/s „Airi” atrodas pārplūdušās Dubnas upes krastā, lielas lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības vēl joprojām ūdenī. Tur, kur bija ganības, viļņojas ezeriņš.

Apskatījuši saimniecību, dodamies telpās, lai patvertos no lietus un turpinātu pārrunāt to, ko esam ieguvuši šai interešu grupas darbā pavadītajā laikā no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Visi atzīst, ka šāda veida tikšanās kopā nelielam saimniecību pārstāvju skaitam ir ļoti labs pasākums, jo visi ir savstarpēji „atvērti”, uzdrīkstas atklāti runāt par savām problēmām, kā arī dalīties pieredzē. Saimnieki uzskata, ka šādā mierīgā gaisotnē var redzēt, kā un ko katrs dara, var mācīties, uzzināt ko jaunu, kā arī atkārtot jau zināmas lietas. Jebkurš šāda veida pasākums ir ieguvums, jo katrā saimniecībā var smelties labo pieredzi. Interešu grupas darbības mērķis arī ir, lai zemnieki, izmantojot citam cita pieredzi un konsultantu zināšanas, nodrošinātu labās prakses apmaiņu, veicinātu saražotās produkcijas kvalitātes uzlabošanos un produktivitātes palielināšanos, sekmētu sabalansētu visu saimniecisko resursu izmantošanu, kopīgi risinātu problēmjautājumus. Ja pavasarī vairāk runājām par zālāju apsaimniekošanu (ierīkošanu, mēslošanu, appļaušanu), ganību sistēmas plānošanu u.c., tad šajā tikšanās reizē zemnieki visvairāk diskutēja par to, kāda ir rupjās lopbarības kvalitāte. Salīdzinoši maz sagatavots siena, pietrūkst arī salmu. Izvērtējot skābbarības analīžu rezultātus, ir ļoti lielas atšķirības starp dažādiem zālājiem, pļaušanas laikiem. Visi iesaistījās debatēts par mūsu apstākļiem piemērotākajām un izturīgākajām zālāju šķirnēm, par tauriņziežu, lucernas, pākšaugu audzēšanu, to nozīmi kvalitatīvas lopbarības sagatavošanā. Tika izvērtēti arī piena pašizmaksas rādītāji. Starp saimniecībām ir būtiskas atšķirības. Viens no pašizmaksu ietekmējošiem faktoriem ir iepirktās lopbarības daudzums. Piena pašizmaksu iespējams samazināt, paaugstinot pašu saimniecībā sagatavotās lopbarības kvantitāti un kvalitāti. Izēdinot labas kvalitātes rupjo lopbarību,  būs iespējams kāpināt ganāmpulkos izslaukumus un rentablāk saimniekot.

Zita Briška,

LLKC Preiļu konsultāciju biroja lopkopības konsultante

Pievienot komentāru