Jaunumi

Lai radītu lauksaimniecībā nepieciešamus inovatīvus projektus, pakalpojumus vai produktus, no 22.

Ar Latvijas Biškopības biedrības Siguldas nodaļas iniciatīvu 2021. gadā ir sperti pirmie soļi mērķtiecīgi organizēta, bišu saimju nodrošināta svešapputes pakalpojuma plānošanā.

Mājražošanai, amatniecībai, lauku tūrismam un ar to saistītām aktivitātēm patlaban Latvijā ir mainīgs un nepastāvīgs raksturs. Svarīgi ir, lai mazās saimniecības atrastu iespējas, kā pielāgoties esošajiem apstākļiem. Domājot par savu saimniecību jauniem ekonomiskiem uzlabojumiem, 16.

Jūnija beigās ES lēmējinstitūcijās panākta vienošanās par ES Kopējo lauksaimniecības politiku 2023.-2027. gadam. Ko tā galvenajos vilcienos paredz, kādus pārsteigumus tā nesusi, lasiet žurnāla “Latvijas Lopkopis” jūlija izdevumā.

Šajā vasarā LLKC atkal atjaunojis dažādus  pieredzes apguves   braucienus. “Labāk vienreiz redzēt, nekā simtreiz dzirdēt, pašam piedzīvot,” saka LAP pasākuma “Zināšanu pārnese” brauciena “Saimniecību un mežu apmeklējumi” dalībnieki.

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” jūlija  numurs.  Tajā stāstām par to, kā LLKC kopā ar sadarbības partneriem izstrādā tieši Latvijas lauksaimniekiem paredzētu inovatīvu saimniecību pārvaldības sistēmu “Manslauks.lv”.

Oskars Balodis ar ģimeni saimnieko jaunā Cēsu novada Amatas pagastā, gleznainās Amatas upes krastā. Saimniecība ir bioloģiski sertificēta un tiek apsaimniekoti 10 hektāri lauksaimniecības zemes, audzēti graudaugi un zemenes.

LLKC Saldus birojs organizēja pieredzes apmaiņas braucienu lauku saimniekiem uz Saldus novada Jaunlutriņu pagasta divām saimniecībām. Brauciena laikā bija iespēja smelties iedvesmu un gūt zināšanas par integrētās saimniekošanas sistēmu komercaugļu dārzos.

Lai uzzinātu kādi inovatīvi risinājumi pieejami cūku ēdināšanā, 2. jūnijā ikviens interesents tika aicināts piedalīties tiešsaistes konferencē  “Latvijā audzēta soja + kailgraudu mieži = inovācija cūku ēdināšanā”.

LLKC Kuldīgas birojs no 7. aprīļa līdz 25. maijam organizēja mācības “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana”.  Pasākums norisinājās Zoom platformā. Tajā piedalījās 20 dalībnieki no dažādām Latvijas vietām, t. sk. pat no Madonas un Gulbenes.

Lapas