Vistkopība Vītiņos ''No teorijas maģistra darbā līdz reālai saimniekošanai''

Auces pusē, Vītiņos saimnieko Ģirts Ante. Viņš 2012. gadā pārņēma zemnieku saimniecību “Imantas”, kurā darbība bija apstājusies, jo tās bijušie saimnieki devušies pensijā.

Jau studiju laikā Latvijas Lauksaimniecības universitātē Ģirts izstrādāja maģistra darbu, kurā tika pētīta Lohman Brown dējējvistu audzēšana un ēdināšana dažādos turēšanas apstākļos. Pēc studiju beigšanas viņa mērķis bija profesionālas uzņēmējdarbības uzsākšana tieši lauksaimniecības nozarē. Izstrādātais studiju darbs kļuva par pamatu turpmākā darbības virziena izvēlei, un tā 2013. gadā tika iegādātas pirmās 25 krosa Lohman  Brown dējējvistas. Ģirts izpētījis, ka tās piemērotas bioloģiskajai saimniekošanai, jo saglabā labu ražību  dabiskos turēšanas apstākļos. Pagaidām saimnieks neplāno iet oficiālu bioloģiskās lauksaimniecības ceļu, bet faktiski saimnieko pēc šiem principiem.

Saimniecībā kopumā tiek apstrādāti 9,21 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Lielākoties tiek audzēti graudi un dārzeņi, nodrošinot vistām pilnvērtīgu un dabisku barības bāzi. Neliels apjoms no izaudzētajiem dārzeņiem tiek pārdots. Ģirts papildus darbam saimniecībā nodarbojas ar ciltsdarba pakalpojumu sniegšanu 12 apkārtnes zemnieku saimniecībām. Tas ir papildu ienākums ģimenes nodrošināšanai un neliels atspēriens saimniecības izaugsmei.

Kopš 2015. gada Ģirts Ante sekmīgi sadarbojas ar LLKC Jelgavas un Dobeles nodaļām. Pirmā sadarbības pieredze aizsākās, kad viņš startēja LLKC jauniešu uzņēmējdarbības atbalsta programmā un konkursā “Laukiem būt!”, kur vidus reģionā ieguva otro vietu un naudas balvu 500 eiro sadaļā “Ideja lauksaimniecībā” ar savu ieceri par putnu dārza izveidi z/s “Imantas”.

Šogad saimniecība ver durvis arī ciemiņiem, ģimenēm ar bērniem, kas vēlas iepazīties, kā aug laimīgas vistas. Kopā ar biedrības “Pārtikas amatnieki” biedriem z/s “Imantas” sevi pieteica kopīgi veidotā kartē, kur vienkopus redzamas Zemgales saimniecības Jelgavas, Dobeles, Auces un Tērvetes novados, kas aicina pie sevis ciemos.

Jāatzīmē, ka 2015. gads saimniecībai bija ļoti būtisks, jo tika sperti nozīmīgi soļi turpmākajai attīstībai. Pirmkārt, dējējvistu skaits sasniedza jau 370 putnus. Tāpat z/s “Imantas” saņēma atļauju olu tirdzniecībai nelielos apjomos. Tika realizētas pirmās 12 258 olas dažādās tirdzniecības vietās Jelgavā, Zemgales reģionā un Rīgā. Šobrīd pieprasījums ir lielāks nekā saimniecības iespējas klientus nodrošināt ar pietiekamu daudzumu svaigu olu. Tāpēc trešais būtiskais solis bija uzņēmējdarbības attīstības plāna izstrāde ELFLA programmā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. Projekts tika gatavots kopā ar Jelgavas nodaļas konsultantu, tas jau apstiprināts, un pamazām tiek uzsākti īstenošanas darbi.

Saimniecības īstermiņa mērķis ir jaunas vistu fermas celtniecība, tādā veidā radot iespēju palielināt dējējvistu skaitu līdz 600 putniem. Šobrīd vecās kūts kapacitāte ir tikai 340 putni.Vistkopībā apdzīvotību rēķina apmēram 4–5 vistas uz 1 m2.

Šajā saimniecībā cāļus līdz divu mēnešu vecumam baro ar speciālo barību no “Dobeles dzirnavnieka”. Tad tiek doti graudu milti, graudi un dārzeņi. No trīs mēnešu vecuma papildus tiek doti vitamīni. No septiņu mēnešu vecuma putni saņem pamatbarību – graudus, graudu miltus, kartupeļus.

Liela uzmanība saimniekojot tiek pievērsta profilaktiskajiem pasākumiem, kūts dezinfekcijai, slimo putnu tūlītējai nošķiršanai un citiem pasākumiem, kas dod iespēju nodrošināt veselīgu vistu ganāmpulku. Jaunās kūts celtniecība papildus citiem ieguvumiem pilnvērtīgi pasargās putnus no plēsēju un grauzēju apdraudējuma. Saimnieks rēķina, ka līdz šim putnu krišanas procents katru gadu ir aptuveni 10%.

Lai olas pasargātu no salmonelozes, arī pamatā ir profilaktiskie pasākumi, kas būtiski samazina šīs slimības iespējamību ganāmpulkā. Dabiskos apstākļos turētām vistām tā ir regulāra kūts dezinfekcija, piemēram, ar kaļķi. Pavasaros un rudeņos var apstrādāt kūti ar etiķūdeni. Jāatceras, ka putnu ienaidnieks ir silta un mitra vide.

Lai nodrošinātu pietiekamu gaismu kūtī gada tumšajā laikā, ieteicamas 40 vatu lampiņas, bet jāatrod vidusceļš, lai gaisma nav pārāk spilgta un par gaišu, tad arī vistas var nedēt. Vēlama dzeltenās, nevis baltās nokrāsas gaisma.

Z/s “Imantas” ilgtermiņa mērķis ir attīstīt vistkopību un kāpināt saimniecības apgrozījumu, realizējot vietējā tirgū dabiskos apstākļos turētu vistu olas ar augstu pievienoto vērtību.

Videga Vītola,

LLKC Jelgavas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru