Jaunumi

Biedrībai “Sudraba pakavi” ir cieša sadarbība ar Balvu teritoriālo invalīdu biedrību,  nodibinājumu Latgales Reģionālais atbalsta centrs “Rasas pērles” un citam iestādēm.

Biedrības “Sateka” izstrādātās sabiedrības virzītās attīstības stratēģijas vīzija ir ekonomiski un sociāli aktīva teritorija, kur radīta atbilstoša vide radošo un profesionālo mērķu sasniegšanai.

Sadarbības līguma ietvaros ar oficiālu ielūgumu Krāslavas novada zemnieku grupa ciemojās Baltkrievijas Republikā, Mogiļevas apgabala Goreckas rajonā.

Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība” ir nevalstiska, atvērta sadarbības organizācija, kas vieno dažādu sabiedrības interešu pārstāvjus un darbojas jau vienpadsmit gadus, par galveno mērķi uzskatot dzīvošanai labvēlīgu un ilgtspējīgu teritorijas attīstīšanu, kurā dzīvot, strādāt, atgriezties un

Video iespējams uzlikt subtitrus latviešu valodā

 

Igaunijas pierobežā, Latvijas ziemeļaustrumu daļā par teritorijas vajadzībām rūpējas biedrība “Lauku partnerība “Ziemeļgauja”, aptverot administratīvās teritorijas no sešiem novadiem. Biedrība strādājusi ar LEADER pieeju gan iepriekšējā plānošanas periodā, gan šajā.

Lapas