Ogres tehnikums aicina apgūt izvēlēto profesiju gan Ogrē, gan Rankā

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
2. Jūnijs, 2020
Vieta: 
Rankas pagasts
Nozare: 

Viena no izvēles iespējām ir iegūt profesionālo vidējo izglītību Ogres tehnikumā Ogrē vai Rankā.
No 2020.gada 1.septembra Ogres tehnikums aicina ikvienu jaunieti ar iegūtu pamatizglītību (9.klases) Rankā apgūt šādas profesionālās vidējās izglītības programmas:

Meža darbi un tehnika – iegūstamā profesionālā kvalifikācija – meža mašīnu operators;
Ēdināšanas pakalpojumi - iegūstamā profesionālā kvalifikācija – pavārs;
Kokizstrādājumu izgatavošana - iegūstamā profesionālā kvalifikācija – būvizstrādājumu galdnieks;
Mašīnzinības - iegūstamā profesionālā kvalifikācija – spēkratu mehāniķis.

Rankā šis gads būs nozīmīgs arī ar to, ka sāksim īstenot darba tirgū pieprasītu profesionālās izglītības programmu “Mašīnzinības” ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju “spēkratu mehāniķis”. Ir iegādāta jauna materiālā bāze – gan traktortehnika, gan dažādas palīgierīces, lai apgūtu prasmes un iemaņas dažādu spēkratu - mežsaimniecības tehnikas, lauksaimniecības tehnikas u.c. - remontdarbu veikšanai.

Kontaktinformācija: 
29996675
Pielikums: 
Reģions filtram: