Aizkrauklieši – par labiem ceļiem

GalerijaPrint

Arī Aizkraukles novada lauku uzņēmēji nepalika malā stāvētāji, bet, izdzirdot par Eiropas Savienības finansējuma piesaistes iespējām, sanāca kopā, lai apspriestu, kā labāk šo pasākumu risināt. Vienbalsīgi nolēma Eiropas naudu atvēlēt diviem ceļa posmiem. Protams, ja būs iespējams un pēc iepirkuma nauda paliks pāri, ir vēl ceļa posmi, kuriem nepieciešams uzlabojums.

Pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Bāliņš un Aizkraukles novada attīstības plānotāja Ilona Kāgane informēja, ka pagastam piešķirtā kvota ir 390 tūkstoši eiro. Ņemot vērā aptuvenās izmaksas (70 tūkstoši eiro/km), ar piešķirto finansējumu varēs pārbūvēt aptuveni 5 km. Piešķirot finansējumu, tika ņemti vērā dažādi kritēriji – mājsaimniecību skaits, lauksaimniecības dzīvnieku skaits, izmantojamā lauksaimniecības zemes platība, pietiekama noslogotība un daudzi citi kritēriji.

Pieejamais finansējums nav liels, bet, salīdzinot ar citiem blakus esošiem novadiem, mēs esam lepni, jo tas ir gana liels, un tiek vērtēts kā ļoti izdevīga iespēja.

Lai gan pagasta teritorija ir neliela, tajā notiek intensīva lauksaimnieciskā ražošana, un vietējiem zemniekiem vislabāk zināms, kuri ceļi būtu jāremontē, jo viņi pa tiem brauc katru dienu. Pašvaldība ceļus kopj, remontē, tādēļ neizbraucamu posmu nav. Tomēr ir tādi ceļa posmi, kuros braukšana ir apgrūtināta, īpaši nelabvēlīgos laika apstākļos. Tādēļ tika ierosināts, veicot ceļu remontu, atgūto materiālu izmantot citu ceļu atjaunošanai. Pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Bāliņš informēja, ka tāda veida pieredze jau esot, kad tika veikti remontdarbi pilsētas ielām, atgūto materiālu izmantoja Muldakmens ceļa posma atjaunošanai.

Izskanēja arī ierosinājums paplašināt pārāk šauros ceļa posmus, kur automašīnām grūti samainīties, īpaši, ja brauc lauksaimniecības tehnika, bet Raimonds Bērtulsons uzskata, ka tas nebūtu vajadzīgs, jo jāievēro braukšanas kultūra.

Bija sagatavota pārskatāma pagasta izmantojamo ceļu karte, kur aktuālākie ceļu posmi tika iekrāsoti dažādās krāsās. Pēc diskusijām vienbalsīgi tika atbalstīti ieteiktie ceļa posmi. Tie ir: apmēram 3,2 km garais ceļa posms Mežvēveri – Papardes – Sirmēni, kas robežojas ar Skrīveru novadu. Otrs ceļa posms ir apmēram 1,6 km garais Stepiņi – Gala Tuņķi. Abi posmi sākas no A6 autoceļa. Rezerves ceļa posms ir Papardes – Plēsas 850 metru garumā.

Kritēriji, pēc kādiem piešķirs finansējumu ceļu labošanai, remontam vēl jāapstiprina novada domes sēdē. Lauku uzņēmēji cer, ka deputāti ņems vērā viņu viedokli. Novada pašvaldības pārstāvji ir gandarīti par lauku uzņēmēju atsaucību un vienotību, jo viņi domā par kopīgām interesēm.

Valentīna Beča,

LLKC Aizkraukles nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Foto: Valentīna Beča

Foto galerija: 

Pievienot komentāru