Alsunga – ciems, kurā gribētu dzīvot

Sadarbībā ar Valsts lauku tīkla (VLT) Sekretariātu darba grupa Alsungas novadā uzsākusi īstenot pilotprojektu Viedā ciema izveidei.

Alsunga ir viena no mazākām Latvijas pašvaldībām, ap 180 km no Rīgas. Vēsturiski izveidojusies un saglabāta tradicionālā kultūrvide. Kultūras bagātība izpaužas dziesmā, dejās, tērpos,  valodā, tradīcijās un ēdienos. Iegūto kultūras mantojumu attīsta, kopj un pielieto šodienas dzīvē. Ar godu svētkos tiek vilkti novada greznie tautas tērpi. Dzīvā apritē ir saglabājies daudz kas tāds, kas citur sen aizmirsts. Tas viss netraucē būt moderniem cilvēkiem, kuri apzinās un novērtē savas saknes.

Uz diskusiju 31. oktobrī pulcējās darba grupa, lai turpinātu apzināt novada problēmas un meklētu risinājumus savas dzīves vides uzlabošanai. Pirmajā tikšanās reizē kopā ar VLT speciālistiem  iepazinušies ar teorētiskiem jautājumiem un labās prakses piemēriem, pārdomājuši savas vajadzības, uz šo diskusiju tās dalībnieki ieradās jau ar konkrētiem priekšlikumiem.

Diskusiju vadīja ventspilnieks Atis Mertens – pieredzējis speciālists sarunu vadīšanā un komandas veidošanā ar spēju vienot atšķirīgas paaudzes kopīgiem mērķiem.

Jau diskusijas sākumā tika uzsvērts gan katra indivīda nozīmīgums, gan tas, ka panākumu atslēga slēpjas sadarbībā un iekšējā vienotībā. Iekšējo integrāciju stiprina, ja katras problēmas apspriešanā piedalās visi un nonāk pie kopēja viedokļa, spēks ir kopībā, pieņemot lēmumu kopā, vieglāk to realizēt. Lēmumu nedrīkst pieņemt balsojot.

Diskusijas dalībnieki katrs uzrakstīja vienu vai vairākas lietas, ko novadā vajadzētu pilnveidot vai mainīt.  Uzsvars tika likts uz uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstīšanas veicināšanu. Pēc tam idejas kopā apsprieda, sagrupējot  vecās un jaunās problēmās, iekšējās un ārējās. Katram vajadzības ir atšķirīgas, katrs nāk ar savu domu, galvenais, ka ir vēlēšanās kaut ko darīt. Diskusijas vadītājs aicināja stiprināt komandu un neignorēt vecas lietas, jo tās nevar atrisināt īsā termiņā, bieži vien to risināšanai nepieciešamas vairākas paaudzes.

Secinājumi

  • Pilnveidoties pašiem, nevis meklēt trūkumus ārējā, izvērtēt lietas, ko paši varētu darīt.
  • Attīstīt pakalpojumu servisu, – pašvaldība var tikai uzrunāt uzņēmēju attīstīt pakalpojumu.
  • Iedzīvotāji un pašvaldība ir sadarbības partneri.
  • Lēnām veidot bartera sistēmu, iedrošināt darīt arī sīkas lietas, padomāt, ko var dot cits citam.
  • Katrs sāk ar sevi, cits citu reklamē.
  • Pārdodot vienu pakalpojumu, iespējams reklamēt citus.
  • Uzņēmējdarbība svarīga, – lai labi dzīvotu, nepieciešami finanšu resursi.
  • Vadoties no vietējām vajadzībām, risina problēmu, negaidot palīdzību no ārienes.
  • Svarīga ir iedzīvotāju iniciatīva un vēlme veicināt lauku pakalpojumu attīstību.

Darba grupas dalībnieks Māris nevarēja ierasties, bet savu redzējumu, kā saprot Viedo ciemu, atsūtīja e-pastā. Viņš raksta:  “Ciems, kurā dzīvot būtu labāk nekā citur, lai cilvēks justos novērtēts un vajadzīgs. Lai cilvēkam ir sajūta, ka te grib, lai viņš te dzīvo. Esmu gatavs darīt, dalīties ar idejām, iesaistīties.”

Pasākuma beigās dalībnieki izplānoja nākamās tikšanās programmu un uzdevumus. No VLT Alsungā gaida iespēju saņemt informatīvu, emocionālu un materiālu atbalstu.

 

Inese Blūma,

Kuldīgas novada lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru