Balvos izveidota BMX trase un disku golfa laukums

Īstenots biedrības “Moto klubs Spieķi Vējā” un Balvu novada pašvaldības kopprojekts par BMX trases un disku golfa laukuma izveidošanu Balvos. Vispirms tika atklāts un iedzīvotāju lietošanai nodots disku golfa laukums Partizānu ielā 2 a, bet tagad projekts ir noslēdzies, jo īstenota arī tā otrā daļa – izveidota BMX trase (veloparks).

Projekta mērķis ir sasniegts, un tas ir: veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un aktivitātēs, kuras sekmē veselīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, izveidojot BMX trasi novada jauniešu aktīvās atpūtas pilnveidošanai un ierīkojot disku golfa laukumu, kas ir pieejams visiem novada iedzīvotājiem un viesiem.

Lauku atbalsta dienests 2017. gada sākumā apstiprināja biedrības  moto kluba “Spieķi Vējā” projekta iesniegumu Nr.16-07-AL19-A019.2206-00001 “BMX trases un disku golfa laukuma izveidošana Balvos”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Disku golfa laukumu izveidoja Igaunijas firma “DiscSport LLC”, trases izbūvi veica SIA “Dantruck 11” un SIA “WE BUILD PARKS”.

Kopējās projekta izmaksas ir 15 557,32 eiro. No tām ELFLA finansējums ir 14 001,59 eiro, bet pārējo summu – 1555,73 eiro līdzfinansē Balvu novada pašvaldība.

Šī ELFLA finansētā projekta gaitā Balvu novada pašvaldība uzrunāja biedrību un lūdza rast iespēju īstenojamo projektu “BMX trases un disku golfa laukuma izveidošana Balvos” papildināt, lai plānoto BMX trasi varētu pilnveidot un padarīt to saistošu daudz plašākam novada iedzīvotāju lokam – ģimenēm ar maziem bērniem, kā arī vecākiem cilvēkiem. Biedrība pašvaldības ideju atbalstīja un lūdza Lauku atbalsta dienestu atļaut veikt grozījumus projektā. Rezultātā, piesaistot pašvaldības finansējumu vēl 87 869,99 eiro apmērā, tika izveidots veloparks ar trases papildus elementiem, kas dod iespējas aktīvo atpūtu baudīt ne tikai veikliem, sportiskiem jauniešiem, bet arī bērniem un pieaugušajiem.

Andris Vrubļevskis, Balvu novada pašvaldības projektu vadītājs

Foto autors: Emīls Ozoliņš

Pievienot komentāru