Codes un Stelpes skolnieki dodas uz mūsdienīgiem lauku uzņēmumiem

GalerijaPrint

Bauskas LLKC birojs arī šogad rīkoja lauksaimniecības un mežsaimniecības popularizēšanu vispārizglītojošās skolās. Lauku attīstības konsultanti devās uz Stelpes pamatskolu un Codes pamatskolu. Skolēniem tika pastāstīts, ka laukos var dzīvot mūsdienīgi un kā tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

Skolēni tika iepazīstināti ar pārtikas marķējumiem un to, kā atpazīt Latvijā ražotu produkciju un ar ko atšķiras bioloģiskā produkcija. Tika arī runāts par vietējās produkcijas atpazīstamību un par savu novadu uzņēmējiem, kuri ražo dažādus pārtikas produktus.

Skolēniem tika skaidrots par savas zemes vērtību un ka pārdot to nevajadzētu. Pārrunājām arī ārzemju pieredzi: braukt uz ārzemēm un smelties pieredzi ir labi un pat ieteicams, bet vienmēr ir jāatceras, kur ir mūsu mājas un ka strādāt savā zemē vienmēr ir patīkamāk tāpēc ar cieņu jāizturas pret savu zemi un īpašumu, lai pašiem būtu, kur atgriezties.

Skolēni devās arī pieredzes apmaiņas braucienā uz divām saimniecībām, lai savām acīm redzētu, ka laukos ir iespējams dzīvot mūsdienīgi.

Pirmo apmeklējām saimniecību Iecavas novadā SIA “Zirga Sapnis”, kur īpašniece Madara Liepiņa iepazīstināja skolniekus ar zirgu turēšanu. Viņa izrādīja savu jauno stalli un pastāstīja par zirgu ēdināšanas niansēm, lai katrs zinātu, ka svešus zirgus nedrīkst barot, ka to drīkst darīt tikai ar īpašnieka atļauju.

Skolēniem īpašniece pastāstīja par sava uzņēmuma darbību un kā viņa divu gadu laikā no sava sapņa tika pie sava staļļa un veiksmīgi no pilsētas pārcēlusies uz dzīvi laukos, un ka var strādāt arī pilsētā un dzīvot laukos, un ar savu hobiju var arī izveidot uzņēmējdarbību.

Nākamo apmeklējām saimniecību Neretas novadā SIA “Liellopu izsoļu nams”, kuru vada Kaspars Ādams. Šeit skolēnus iepazīstināja ar liellopu izsoles darbību, kā norit izsoles un arī pastāstīja par liellopu tirgu Latvijā un Eiropā.

Skolēniem tika izstāstīta šī uzņēmuma attīstības vēsture un ka labas idejas var iegūt ārzemēs, un ka tās var veiksmīgi īstenot šeit,  Latvijā.

Skolēniem bija iespēja arī novērot lopu iekraušanu un sagatavošanu eksportam, kur piedalījās arī PVD darbinieki, kuri pastāstīja skolēniem, ko viņi dara šajā uzņēmumā un kas viņiem ir jākontrolē, kā arī iepazīstināja skolēnus ar PVD darbību.

Vēl pa ceļam iebraucām jaunatvērtajā Vecumnieku novada tūrisma informācijas punktā, kur tūrisma informācijas konsultante Aira Odinga izrādīja skolēniem jaunās TIP telpas un pastāstīja par Vecumnieku novada uzņēmējiem un viņu ražoto produkciju, līdz ar to parādot, cik daudz uzņēmēju strādā un dzīvo laukos.

Mājupceļā skolēni dalījās pozitīvajās emocijās un nākotnes vīzijās, kas radās, iepazīstot lauku uzņēmējdarbību kopā ar LLKC lauku attīstības konsultantiem.

 

Kristaps Stallīts,

Vecumnieku novada lauku attīstības konsultants

Foto galerija: 

Pievienot komentāru