“Daugavkrasts” – par labu ideju un aktīvu iesaistīšanos

GalerijaPrint

Laba ideja, aktīva iesaistīšanās, īstenošana kvalitatīvi un laikā, – tas ir ceļš, ko ejam kopā!Tā partnerība “Daugavkrasts” jau otro plānošanas periodu veicina sabiedrības iniciatīvu, kas vērsta uz lauku teritorijas attīstību, palīdzot Ķekavas novada iedzīvotājiem uzlabot labklājības līmeni un sekmējot kopienas attīstību.

Šajā plānošanas periodā partnerība līdz šim ir izsludinājusi LEADER projektu pieteikumu konkursa vienu kārtu ar kopējo finansējumu 550 000,00 eiro trīs rīcībās: sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, kurā apstiprināti pieci projekti. Rīcībā partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana, sabiedrisko objektu attīstība – apstiprināti četri projekti, savukārt rīcībā sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana, apstiprināti krietni vairāk projektu – 12. Kopumā kārtā tika iesniegti 34 projekti, no kuriem apstiprināts 21.

Pirmajā kārtā iesniegto projektu rezultātā paredzēts īstenot daļu Ķekavas parka labiekārtošanas projekta; vairākas biedrības paredz iegādāties tautastērpu komplektus un deju apavus. Ar jāšanas sportu saistītās biedrības paredzējušas iegādāties speciālus ratus, traktoru un piekabi. Tāpat arī ir citi interesanti projekti, vienā no tiem plānots radīt infrastruktūru pārtikas produktu ražošanas ceham, citā –iegādāties ūdenssporta aprīkojumu, vēl kādā – būvēt zirgu stalli.

Šobrīd no apstiprinātajiem projektiem īstenoti divi, viens no tiem ir  Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras projekts “Skeitparka konstrukciju elementu iegāde un uzstādīšana” (piešķirtais publiskais finansējums 45 000 eiro), kas veicinās bērnu, jauniešu un pieaugušo piesaisti sportiskajām aktivitātēm, kā arī veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Ideja par skeitparka izveidošanu tika izteikta arī Ķekavas novada Iedzīvotāju forumā, kas norisinājās 2015. gada 28. martā. Foruma mērķis bija radīt pamatu Ķekavas novada kopienu fonda izveidei, sekmēt dažādu sabiedrības grupu un sektoru sadarbību, tādējādi veicinot Ķekavas novada attīstību.

Partnerība “Daugavkrasts” aktīvi darbojas ne vien saistībā ar LEADER pieejas īstenošanu, bet arī iesaistās dažādās citās aktivitātēs, piemēram, pērn sadarbībā ar biedrībām “Cidonya” un Iecavas sieviešu klubu “Liepas” īstenoja projektu “Latviskās dzīvesziņas radošās darbnīcas “Vakarēšana kaimiņos””. Projektu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds un Ķekavas, Džūkstes, Iecavas domes. Projekta mērķis – veicināt nemateriālā kultūras mantojuma lietpratēju zināšanu un prasmju pārņemšanu, stiprināt latvisko kultūrapziņu, radot labvēlīgus apstākļus iedzīvotāju izpausmēm un latviešu tautas tradīciju nodošanu nākamajām paaudzēm.

Pateicoties partnerības aktivitātei, pagājušā gada februārī Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātā projekta rezultātā tika dibināts Ķekavas novada fonds, kura darbības pamatprincips ir filantropijas ideja (www.knf.lv).

Tāpat arī notiek sadarbība ar citām vietējām rīcības grupām. Kopā ar biedrību “Krāslavas rajona partnerība” piedalāmies Latvijas lauku foruma ERASMUS+ projektā “Glokalizācija pieaugušo izglītībā”, kura ietvaros ar Polijas un Slovākijas kolēģiem tiek veicināta pieredzes un viedokļu apmaiņa par ilgtspējīgu attīstību.

Biedrība “Partnerība “Daugavkrasts”” aicina Ķekavas novada iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties novada teritorijas attīstībā, kā arī priecājas sadarboties ar citu novadu un arī citu valstu organizācijām. 2017. gadā partnerība plāno izsludināt LEADER programmas projektu pietikumu konkursa otro kārtu, tāpēc esiet vērīgi un nenokavējiet savu iespēju!

Daiga Krūmiņa,

biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” administratīvā vadītāja

UZZIŅA

Biedrība “Partnerība “Daugavkrasts””      

Adrese: Gaismas iela 19/9, 14. kabinets, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123.

Administratīvā vadītāja: Daiga Krūmiņa, tālr. 25418113, e-pasts vrgdaugavkrasts@inbox.lv.

Teritorija: Ķekavas novads: Daugmales pagasts, Baložu pilsēta un Ķekavas pagasts.

Dibināta: 2008. gadā.

Biedru skaits: 17.

Apmeklētājus pieņem, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku.

Mājaslapa: www.daugavkrasts.lv un sociālie tīkli facebook.com.

Foto galerija: 

Pievienot komentāru