Iekārtots Neretas zaļais tirgus

Neretā iekārtots zaļā tirgus laukums, kas veicinās vietējās pārtikas pieejamību un popularizēs „zaļo” dzīvesveidu, kas būs labs atbalsts lauksaimniekiem un iespēja vietējiem iedzīvotājiem.

 Sieviešu organizācija „Neretas papardītes” iesniedza projektu  Aizkraukles  rajona partnerībā atbilstoši tās attīstības stratēģijai ELFLA pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

 Projekta mērķis ir ekārtot Neretas novadā zaļā tirgus laukumu vietējās pārtikas izplatīšanas veicināšanai un „zaļā” dzīves veida popularizēšanai, kā arī radīt atbalsta sistēmu tirgus darbībai un lauksaminiekiem.

 Tādējādi tiks panākta „zaļās” produkcijas noieta un izplatības veicināšana, pakalpojumu dažādošana.

 Projekta kopējās izmaksas bija: Ls 15 000,00, no tāpubliskais finansējums – Ls 13 500.

 Latvijas lauku teritorijas sociāli ekonomiskā attīstība būtiski atpaliek no pilsētu attistības, kas pastiprina iedzīvotāju aizplūšanu prom no lauku teritorijām. Lai piesaistītu iedzīvotājus palikt lauku teritorijā, ir nepieciešama dažāda veida atbalstīšana. Pedējo gadu laikā ir strauji pieaudzis bioloģiskās lauksaimniecības ražotāju un arī tās patērētaju skaits, kas savu produkciju varētu piedāvāt pagasta un kaimiņu pagastu iedzīvotajiem. Tas pozitīvi ietekmētu pagasta teritorijas attīstību un uzņēmējdarbību. Tirgus vieta lauku iedzīvotajiem būs kā potenciālā pulcēšanās vieta, kurā tiks arī parrunāti pagasta jaunumi. Līdz ar to sieviešu organizācija „Neretas papardītes” un Neretas novada pašvaldības pārstāvji vienojās par Neretas zaļā tirgus nepieciešamību. Šāda tirgus atvēršana Neretas centrā līdzās Rīgas–Daugavpils šosejai ir īpaši nozīmīga ekonomiskās krīzes laikā.

 Pēc projekta īstenošanas Neretas novada iedzīvotāji var ekonomēt izdevumus, jo preces pieejamas tuvumā no dzīvesvietas. Tirgotājiem radīta tirdzniecības vieta, kurā saražoto produkciju var piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem.

 Sieviešu organizācija „Neretas papardītes” darbojas kopš 2003. gada. Organizācija oficiāli biedrību reģistrā ierakstīta 2005. gadā. Šobrīd biedrībā ir 17 aktīvi biedri, kas izvirzījuši sekojošus darbības mērķus – veicināt sabiedrības aktivitāti, paaugstināt sabiedrības izglītības līmeni, risināt dažādu sabiedrības grupu sociālās problēmas Neretas pagastā. Biedrība piedalās dažādu pasākumu organizēšanā sadarbībā ar pašvaldību. Sieviešu organizācija „Neretas papardītes” ir izvirzījusi jaunu pamatmērķi – Neretas novada sabiedriskai un saimnieciskai dzīvei aktuālu projektu attīstība, piesaistot Eiropas struktūrfondu un lauku atbalsta programmu, dažādu privātu grantu un ziedojumu līdzekļus.

 

Danute Avena,

LLKC Aizkraukles nodaļas Neretas novada lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru