Mākoņains
18 °C
Piektdiena
18 °C
Sestdiena
19 °C
Svētdiena
14 °C
Pirmdiena

“Jūrkante” starp diviem plānošanas periodiem

Biedrība “Jūrkante” vīzija ir nodrošināt ikvienam sabiedrības loceklim iespēju dzīvot ekonomiski un sociāli aktīvā vidē, kur ikvienam ir nodrošināta iespēja radošai un profesionālai izaugsmei ražošanas jomā un pilsoniskai aktivitātei jebkurā VRG teritorijas vietā.

Iepriekšējā periodā biedrības teritorijā īstenoti 70 projekti, no tiem 21 projekts jau noslēdzies, kas nozīmē, ka pagājuši pieci gadi un uzraudzība beigusies. Bet patīkami, ka lielākā daļa no šiem projektiem turpina darbību, dalībnieki raksta jaunus projektus un ir kļuvuši arvien aktīvāki.

Arī šajā periodā viss rit aktīvi, iepriekšējais gads pagājis ļoti straujā tempā. Biedrība strādājusi intensīvi, paspējusi jau izsludināt projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas visās rīcībās. Tomēr, lai gan interese ir, un projektu skaits liels, finansējuma diemžēl pietiek tikai aptuveni vienai trešdaļai no iesniedzējiem.

Biedrība “Jūrkante” ir viena no sešām piekrastes VRG, kura strādā ar abiem LEADER paredzētajiem fondiem, gan lauku ELFLA un zivju EJZF. Protams, tas dod lielākas iespējas vietējiem iedzīvotājiem, bet uzliek krietni vairāk darba vietējās rīcības grupas valdei un izpildinstitūcijai. Šajos 14 mēnešos esam izsludinājuši 4 kārtas gan ELFLA, gan EJZF.

ELFLA kopā esam saņēmuši 75 pieteikumus. Pēdējā, ceturtā kārta noslēdzās 19. jūnijā, un iesniegti 16 projekta pieteikumi par kopējo publisko finansējuma summu 217 tūkstošiem eiro, bet atvēlētais finansējums ir 96,5 tūkstoši eiro. No pirmajās kārtās iesniegtajiem projektiem uzraudzība sākta tikai diviem projektiem, bet īstenošanas gaitā ir vēl 17 projekti.

Šobrīd Valmieras Lauku atbalsta dienestam iesniegti 14 uzņēmējdarbības projekti no 3. kārtas, savukārt biedrība “Jūrkante” vērtē ceturtās kārtas projektus. Arī šeit interese ir  liela un projekti ļoti dažādi. Gan sporta aprīkojums brīvā laika pavadīšanai, gan tautastērpu iegāde, velo celiņu iekārtošana, baznīcas sakārtošana, stadionu labiekārtošana.

Patīkami, ka projektu rakstītāji kļuvuši spēcīgāki – māk argumentēt un pamatot savas vajadzības. MK noteikumi nosaka stingrus vērtēšanas kritērijus, un biedrība “Jūrkante” pēc pirmajām kārtām saprata, ka ir nepilnības vērtēšanas kritērijos, tāpēc novembrī – decembrī tika strādāts pie Stratēģijas grozījumiem un kritēriji pārstrādāti. Paši vērtētāji gan atzīst, ka vērtēt kļūst ar vien grūtāk, jo lielās konkurences dēļ projektu rakstītāji, protams, arī piestrādājuši, un tikai ar papildus punktu palīdzību reizēm nākas rindot projektus. Katram rakstītājam jau, protams, viņa ideja ir aktuāla, arī pamatojums šķiet pats, pats labākais, bet, redzot ainu kopumā, vērtētāji bieži vien ir kritiski un skatās uz visas teritorijas attīstību kopumā.

Jāuzteic aktīvākie projekta rakstītāji un īstenotāji, piemēram, biedrība “Vāgūzis”, “Sports Salacgrīvas novadam”, biedrība “Ainaži”, abas novada domes. Daudz strādājam pie tā, lai taptu jauni projekti, lai pārklātos visa “Jūrkantes” teritorija, cenšamies daudz konsultēt individuāli, jo ikviens var sagatavot projekta pieteikumu. Tas nebūt nav tik sarežģīti, jāķeras tik klāt rakstīšanai. Gaidām lielāku aktivitāti no Pāles un no Skultes.

Ceram, ka vēl 2018. gada sākuma būs viena kārta laukos uzņēmējiem, un 2019. gadā saņemsim papildus 30% no atlikuša finansējumā, – lai tad mūsu projekta rakstītājiem būtu vēl daudz labu, jaunu, inovatīvu ideju projekti.

Dzintra Eizenberga,

projektu vadītāja biedrībā “Jūrkante”

* Biedrība “Jūrkante”

* Biedrības teritorija: Salacgrīvas novads un daļa no Limbažu novada (Pāle, Viļķene un Skulte) teritorijas.

* Dibināta: 2008. gadā.

* Biedru skaits: vairāk par 120.

* Kontaktinformācija: Sandija Kauliņa, e-pasts: sandija@jurkante.lv, mob. tālr. 22010977.

* Adrese: Smilšu ielā 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads LV-4033.

* Mājaslapa: www.jurkante.lv.

* Sociālie tīkli: www.facebook.com.

FOTOPARAKSTS

Biedrības “Vāgūzis” projekts par skaņu aparatūras iegādi, kas tika iesniegts pirmajā kārtā, brīva laika pavadīšanai.

 

Pievienot komentāru

Partneri

Iepriekšējais

Kļūda | Lauku tīkls

Kļūda

Statusa ziņojums

  • ultimate_cron_plugin_launcher_serial_cleanup: Launched in thread 1
  • queue_smtp_failure_queue: Launched in thread 1
  • queue_views_bulk_operations: Launched in thread 1
  • simplenews_cron: Launched in thread 1
  • queue_smtp_send_queue: Launched in thread 1
Tīmekļa vietnē notika negaidīta kļūda. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.