Kartupeļu šķirnes “JOGLA” ražošanas cikla pilnveidošana

GalerijaPrint

Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centrā rit pirmais posms un ir noslēgušies pavasara darbi cietes kartupeļu ražošanas cikla pilnveidošanā.

Šķirnes ‘JOGLA’, tāpat kā visu citu šķirņu sēklaudzēšana, sākās ar atveseļotu augu pavairošanu in vitro. Mēģeņaugus audzējām īpašos laboratorijas apstākļos un pavairojam sterilā boksā. Vairāku mēnešu laikā kartupeļu mēģeņaugus spraudeņojot, no sākotnējiem 4–12 augiem mēģenēs iegūti daudzi simti jaunu audziņu (attēls Nr.1). Kartupeļu augus sagatavojām stādīšanai siltumnīcā (attēls Nr.2). Audzēšanas substrāts ir kūdra, kura ir neitralizēta un bagātināta ar minerālvielām. Šajā izmēģinājumā noskaidrosim, kāda augu biezība šķirnei ‘JOGLA’ ir visoptimālākā, lai iegūtu augstu sīkbumbuļu ražu. Vēlamies iegūt pēc iespējas vairāk mazo bumbulīšu, tomēr pārāk sīki bumbuļi arī nav vēlami, jo ir apgrūtināta to uzglabāšana, kā arī lauka apstākļos tiem varētu nebūt vēlamā atdeve. Kura audzēšanas tehnoloģija ir vispiemērotākā šķirnei ‘JOGLA’: 63 augi m2 (attēls Nr.3), varbūt pat 184 augi m2  (attēls Nr.4), vai tomēr cita augu biezība? Arī turpmāk informēsim par to, kā aug un attīstās mūsu mazie audziņi.

Paralēli mēģeņaugu pavairošanai un stādīšanai iekārtojām arī lauka izmēģinājumu. Tajā noskaidrosim efektīvāko audzēšanas tehnoloģiju šķirnes ‘JOGLA’ pirmās paaudzes pirmsbāzes sēklas iegūšanai no sīkbumbuļiem. Pagājušajā gadā iegūtie sīkbumbuļi tika sašķiroti vairākas frakcijās (sākot no 10–15 mm līdz pat 25–35 mm) un diedzēti izkliedētā apgaismojumā (attēls Nr.5). Siltā un ar gubu mākoņiem bagātā dienā iestādījām dažādu frakciju mazos bumbulīšus kartupeļu izmēģinājumu laukā (attēls Nr.6). Kopā pētīsim 12 variantus (4 sīkbumbuļu frakcijas un 3 stādīšanas attālumus). Kā augs un attīstīties pavisam mazie sīkbumbuļi? Vai to raža būs līdzvērtīga lielo frakciju sīkbumbuļiem? Kā dažādie stādīšanas attālumi ietekmēs ražu un tās sadalījumu frakcijās? Uz šiem jautājumiem atbildes tiks meklētas projekta gaitā.

Papildu informācija par projektu: http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/lap-pasakums-16-sadarbiba/uzsaktie-inovaciju-projekti-latvija

Darbs notiek LAP pasākuma “Sadarbība” 16.2 apakšpasākuma „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” projektā „Cietes kartupeļu ražošanas cikla tehnoloģijas posmu pilnveidošana un ieviešana (JOGLA).”

Sagatavoja Ilze Dimante,

AREI Priekuļu pētniecības centra Laukaugu selekcijas un ģenētikas nodaļas pētniece    

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru