Konkurss par Baldones sakoptāko namu un lauku sētu

GalerijaPrint

Zīmīgi, ka tieši šogad, Latvijas simtās dzimšanas dienas gadā, arī konkursam “Baldones novada sakoptākais nams un lauku sēta” aprit tieši 20 gadi. Publikācija par pirmajām trim apbalvotajām sētām lasāma 1998. gada laikrakstā “Baldones ziņas”. Kopš tā laika konkurss norisinājies katru gadu, godinot tos saimniekus, kuri devuši vislielāko ieguldījumu Baldones novada krāšņuma un sakoptības veidošanā.

Šajā jubilejas gadā konkursa vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu organizēt netradicionālu konkursu, apmeklējot tos daiļdārzus, kas šajos 20 gados ieguvuši visvairāk godalgu. Uzvarētāju vidū ir tādi dārzi, kas apbalvoti trīs, četras un pat piecas reizes, piemēram, “Vīgranti”, Silmaču iela 64, “Pumpuri”. Pavisam kopā 20 gadu laikā apbalvojumus ieguvuši 119 daiļdāzu sainieki, tajā skaitā 57 lauku viensētas un pilsētas vienģimeņu mājas, 17 lauku viensētas ar lauksaimniecisko ražošanu, 10 komercuzņēmumi, 5 mežīpašnieki, 11 jaundārzu saimnieki, 10 ainavu dārzu saimnieki u. c. Šo cilvēku ieguldītais darbs un mīlestība ir nepārvērtējami. Un šajā, valsts jubilejas gadā, vēlējāmies viņiem pateikt īpašu paldies par ieguldījumu dzimtā novada attīstībā.

Konkursa pirmā kārta norisinājās, strādājot ar arhīva dokumentiem un atlasot daiļdārzus ar visbagātīgāko vēsturi, kurus vērtēšanas komisija vēlētos apmeklēt. Kad tas tika izdarīts un dalībnieku saraksts precizēts, divas dienas jūlija vidū, vissiltākajās un krāšņāk ziedošajās vasaras dienās, komisija apmeklēja mūsu Baldones novada titulētākos dārzus un saimniecības. Tās bija divas skaistas un ļoti interesantas dienas, kuru laikā varējām vērot, kā, gadiem ejot, mainās daiļdārzi, to saimnieki, viņu domas un ieceres.  Bet bija viena iezīme, kas visos palikusi nemainīga – saimnieku viesmīlība un mīlestība pret savu rūpīgi loloto dārzu.

Baldonei raksturīgi ir plaši ainavu dārzi, kuriem novada paugurainais reljefs ir ļoti pateicīga vide. Tāda plaša un ziedoša teritorija bija gan Priežu ielā 16, kur saimnieko Dolmatovu ģimene, gan pie kaimiņiem Vanagkalnu ielā 44 un 46. Šajos dārzos tiek domāts gan par augu daudzveidību un saderību, gan par piegulošās meža malas sakopšanu, lai dārzs plūstoši pāriet mežā, tā radot vēl lielāku plašuma efektu.

Lielu cieņu vērtētājos vienmēr izraisījuši tie saimnieki, kuri spēj savienot saimniecisko darbību ar koptu vidi un daiļdārzu apkārt. Novada lauku teritorijā tādu saimniecību ir daudz un izcilākās no tām tika apmeklētas.

Saimniecībā ar skaistu nosaukumu “Auzulejas” mīt gan zirgi, gan vairāki simti aitu, un ir plašs augļu dārzs. Visas ēkas (arī saimniecības) ir apstādījumu ieskautas, ziedi zied gan pie staļļa, gan aitu kūts, gan vārtiem un pirtiņas.

Saimniecība “Ormaņi” savukārt nodarbojas ar zemes darbiem un viņu īpašumā ir karjers. Šeit varējām redzēt, kā tādā vietā, kur brauc smagā tehnika, var ierīkot skaistu vidi gan dārzam, gan atpūtai, gan viesmīlībai, izmantojos visu, ko daba devusi.

Silmaču ielas 64 māja, daiļdārzs un autoseviss ir izkārtoti tik veiksmīgi, ka cits citu ne tikai papildina, bet arī izceļ. Blakus esošā izkoptā ozolu birzs krāšņi noslēdz ainavu, darot godu saimnieku labajai gaumei un čaklumam.

Mēs labi apzināmies, cik lielu pacietību un rūpību no saimniecēm prasīja daudzie ziedošie puķu podi. Tādi bija absolūti visos dārzos, kurus apmeklējām. Daudzos dārzos viens no svarīgākajiem ainavas elementiem bija arī ūdenskrātuves. Tādas bija gan “Vīgrantos”, gan Priežu ielā 16, kur dīķos ziedēja ūdensrožu kolekcija, gan “Griķos”. Šajā plašajā lauku sētā sevišķu gaisotni radīja gan dīķis ar laipu tam pāri, gan Misas upes loki gar māju, kuri skaisti izcēlās, jo arī viss upes krasts bija kopts un labiekārtots, senatnīgajām ēkām rasts mūsdienīgs pielietojums.

Mūsu novads var lepoties arī ar dārziem, kuri piedalījušies ne tikai novada, bet arī republikas mēroga konkursos un guvuši godalgas. Tādi ir Gustiņu ģimenes “Mežpļavas” un Sūnupes ciema Rudens iela 2, kur saimnieko Keiselu ģimene. Arī šie ir plaši dārzi, kuros meistarīgi tiek izmantots dabas dotais reljefs un priežu mežs līdzās. Tiek veiksmīgi domāts gan par daiļdārzu, gan ražojošo dārzu, gan lielo koku labsajūtu. Tas ticis ievērots un pozitīvi novērtēts konkursā “Par skaistāko daiļdārzu un lauku sētu Latvijā 2017”.

Grūti aprakstīt visus iespaidus, ko vērtēšanas komisija guva, apmeklējot dārzus. Iespaidus iemūžināt mums palīdzēja pieaicināts meistarīgs drona pilots, kas filmēja un fotografēja dārzus tādā rakursā, kādā  mēs tos ikdienā neredzam – no putna lidojuma. Fotogrāfijas tiks dāvinātas saimniekiem par piemiņu no šī jubilejas gada konkursa.

Sekoja izvērtēšanas darbs un pašeiz notiek aktīva gatavošanās konkursa noslēguma pasākumam 26. oktobrī Baldones novada Mercendarbes muižā.  Uz to tiks uzaicināti visi titulētāko dāzru saimnieki, izteikta pateicība par  viņu ieguldījumu, tiks pasniegti Baldones novada domes  Atzinības raksti, atskatīsimies konkursa vesturē un skatīsim foto, kā šie dārzi ir attīstījušies un veidojušies 20 gadu garumā, Pabūsim kopā, baudot šīs vasaras hroniku un gūsim iedvesmu jaunām idejām.

Inese Jēkabsone, 

Baldones novada lauku attīstības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru