Krāslavas rajona partnerības vīzija - realitātē!

GalerijaPrint

Krāslavā 6. augustā notika biedrības „Krāslavas rajona partnerība” rīkotā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas noslēguma konference, kurā piedalījās projektu īstenotāji, novadu pašvaldību un biedrību pārstāvji, kā arī citi aktīvi cilvēki,  kopā 88 dalībnieki. Konferencē iepazīstināja ar  Krāslavas, Aglonas un Dagdas novadu teritorijās īstenotajiem projektiem.

Grāveru pagasta sieviešu deju klubs „LĪ DEJAS”, Krāslavas pensionāru biedrība un Dagdas pašvaldības deju klubs izrādīja iegādātos skatuves tērpus, atraktīvi dejojot un iesaistot arī citus konferences dalībniekus. Sporta klubs „Krāslava” prezentēja aprīkojumu un vienotus jauno sportistu formas tērpus, kā arī uz skatuves demonstrēja savu izveicību  futbola spēles elementos. Dagdas jauniešu biedrība „Dagne” skatītājus aizrāva ar fantastisku muzikālu izpildījumu un dejām. Savukārt Andris Stašāns izklāstīja savu pieredzi LEADER triju projektu īstenošanā biškopības nozarē. Konference noritēja neformālā, sirsnīgā un atraktīvā gaisotnē. Konferences noslēgumā noritēja darbs divās darba grupās, kur potenciālie Attīstības stratēģijas 2014.–2020. gada plānošanas periodam iesniedzēji ieskicēja vietējo iedzīvotāju vajadzības, kā arī inovatīvas idejas projektu īstenošanai.

Biedrības vispārējais darbības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību biedrības darbības teritorijā, iesaistot organizācijas un iedzīvotājus vietējā līmeņa problēmu risināšanā. LEADER pieeja: ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj īstenot savas ekonomiskās un sociālās vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām problēmām. Ieskicētā vīzija tika īstenota realitātē! Jo laikā no 2009. līdz 2015. gadam vietējās stratēģijas īstenošanai tika piešķirts ELFLA  finansējums 875 846,79 eiro apmērā. Faktiski finansējums tika apgūts 746 852,45 eiro apmērā. Vietējā attīstības stratēģija tika īstenota ar projektu palīdzību, kurus iesniegt un īstenot varēja pašvaldības, biedrības, kā arī citas juridiskas un fiziskas personas, kuru iesniegtā projekta rezultāti ir biedrības darbības teritorijā. Kopš 2009. gada tika izsludināti 19 projektu konkursi pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» un pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā». Īstenoti 98 projekti, t.sk. 33 pašvaldību, 46 biedrību, 7 zemnieku saimniecību, 12 fizisku personu projekti. Turklāt 62 projekti realizēti  Krāslavas novadā, 28 – Dagdas novadā, 8 – Aglonas novadā.

Biedrība reģistrēta  LR Uzņēmumu reģistrā 17.10.2006. un apvieno pārstāvjus no trim sektoriem: nevalstiskajām organizācijām (biedrībām), pašvaldībām un uzņēmējiem. Krāslavas rajona partnerības darbības teritorija ir Krāslavas novads, t.sk. Krāslavas pilsēta, Dagdas novads, t.sk. Dagdas pilsēta un trīs Aglonas novada pagasti: Šķeltovas pagasts, Grāveru pagasts un Kastuļinas pagasts.

Terēze Brazeviča,

biedrības „Krāslavas rajona partnerība” padomes priekšsēdētāja,

LLKC Krāslavas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Foto: Inga Pudnika

Foto galerija: 

Pievienot komentāru