Latviski tulkotas EIP-AGRI brošūras par lauksaimniecības inovācijām

PielikumiPrint

Mūsdienu mainīgajā vidē ļoti liela loma ir lauksaimniekiem, kuri sadarbojoties ar zinātniekiem, konsultantiem un citām ieinteresētajām pusēm izsaka savas vajadzības, problēmjautājumus un aktīvi iesaistās inovāciju radīšanā un ieviešanā. Sevišķi būtiski ir veidot informācijas un pieredzes apmaiņas tīklus ne vien Latvijas, bet arī visas Eiropas līmenī, lai iegūtu praktiski pielietojamus rezultātus.

Lai iegūtu plašāku informāciju par šiem un citiem jautājumiem Valsts Lauku tīkla Sekretariāts, kurš pilda EIP tīkla kontaktpunkta funkcijas Latvijā, no angļu valodas uz latviešu valodu tulkojis EIP-AGRI (Eiropas inovāciju partnerības-lauksaimniecības pakalpojuma centra) brošūras “Lauksaimniecisko zināšanu un inovāciju sistēmas. Stimuls būt radošiem un mācīties” un “Sadarbība inovācijām. Darba grupu tīklu veidošana visā ES”.

Pievienot komentāru