Lauku dzīves vērtības Dignājas skolēnu skatījumā

GalerijaPrint

LLKC Jēkabpils nodaļa, īstenojot informatīvi izglītojošu pasākumu, pavasara izskaņā uzrunāja Jēkabpils novada Dignājas pamatskolu. Skolas vadība atbalstīja sadarbību, kā rezultātā tika ieplānots skolēnu mājas darbs – sagatavošanās pasākumam, informatīva tikšanās skolā un pieredzes apmaiņas brauciens.

Pasākuma mērķis – veicināt skolēnu izpratni un interesi par mūsdienīgas dzīves veidošanu un uzņēmējdarbības iespējām laukos, par lauku dzīves vērtībām. Jēkabpils novada lauku attīstības konsultante Ina Sēle un Jēkabpils nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Anita Putka aprīlī rīkoja informatīvo tikšanos ar Dignājas pamatskolas skolēniem. Pirms tās viņiem bija jāizpilda uzdevums – jāuzzīmē darbs par tēmu „Kā es redzu laukus”. Darbi bija izvietoti pie sienas klasē, kur notika tikšanās. Skolēni bija centušies, viņu redzējums par laukiem bija dažāds – traktori, mājas, lauki, dzīvnieki.

Tikšanās laikā skolēni uzzināja par LLKC darbību, iepazinās ar tradicionālām un netradicionālām lauksaimniecības nozarēm, kā arī ar citām uzņēmējdarbības iespējām laukos. Klausītāji neklātienē tika iepazīstināti ar Jēkabpils novada dažādu nozaru saimniecībām. Skolēni iesaistījās sarunās, atbildēja uz konkursa jautājumiem un saņēma LLKC sarūpētās balvas. Turpinājums šai tikšanās reizei bija pieredzes apmaiņas brauciens uz Krustpils un Pļaviņu novadiem 28. maijā.

Krustpils novada Krustpils pagasta z/s “Vīnkalni” saimnieku Andri Felsu sastopam pavasara darbu steigā, kad zemniekam jāpaspēj gan pabūt uz lauka, gan atrisināt tehniskas lietas, gan braukt pēc rezerves daļām. Taču viņš atrod laiku, lai skolēniem izrādītu rapša un linu eļļas ražotni, pastāstītu un parādītu, kā no mazajām melnajām sēkliņām tiek izspiesta eļļa, ko lietojam pārtikā. Telpā atrodas vairākas pilnas mucas, eļļai jānostāvas, lai nosēžas rupjākās daļiņas, tad to var pildīt pudelēs un nogādāt pircējiem. Nekas netiek mests ārā, pārstrādes procesā radušos blakusproduktus izmanto lopbarībai. Nākamajā telpā var apskatīt safasētās pudeles un pagaršot gatavo eļļu. Andris Felss aicina skolniekus mācīties un saimniekot gudri. Atvadoties viņš katram dāvina eļļas pudeli.

Tālāk dodamies uz Krustpils pagasta saimniecību IK „Krustpils putni”, kur sagaida saimniecības pārstāve Zanda Bojere. Saimniecība dibināta pirms četriem gadiem, ir bioloģiski sertificēta. Te audzē dažādu šķirņu vistas, aitas, trušus, zirgus un ponijus. Poniji ir ļoti draudzīgi, bērni var viņus pabarot, paglaudīt, nofotografēties. Saimniece pastāstīja par dažādām zirgu šķirnēm un to izmantošanu mūsdienās. Augustā saimniecība sadarbībā ar pašvaldību rīko pasākumu “Svētki kopā ar zirgiem” ar Latvijas šķirnes zirgu parādi un daudzveidīgu programmu. Visi klātesošie tiek aicināti apmeklēt pasākumu.

Vietējās sabiedriskās dzīves veidošanā liela nozīme ir biedrībām. Skolēniem ir iespēja iepazīties ar vienu no tām – sporta biedrību „Juči”, ko vada Pēteris Kalniņš Pļaviņu novadā. Interesanta un aizraujoša bija iepazīšanās ar atraktīvo Kalniņa kungu. Viņš ir Aiviekstes pagasta saimniecības “Juči” īpašnieks un skvoša spēles entuziasts. Vienā no uzņēmuma “Pļaviņas DM” ēkām viņa vadībā izveidoti standartiem atbilstoši skvoša spēles laukumi un korts ar skatītāju laukumu virs tiem, iekārtota trenažieru zāle, vieta treniņiem. Daļēji piesaistīts ES finansējums – LEADER projekts. Skvoša spēle vēl nav Latvijā plaši izplatīta, P. Kalniņš to apguvis, viesojoties Amerikā. Skolēni ar aizrautību apguva spēles pamatelementus trenera vadībā. Nobeigumā viņš parādīja izveidoto brīvdabas skvoša laukumu – pirmo Latvijā.

Mājupceļā pārrunājām redzēto un stāstīto. Vērīgākajiem dalībniekiem tika nelielas LLKC balviņas. Brauciena laikā iegūta jauna informācija un atziņas, redzējums par laukiem bija paplašinājies.

Brauciens notika VLT īstenotās aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” ietvaros.

Anita Putka,                                                                                                        

LLKC Jēkabpils nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

 

 

 

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru