Lauku partnerībai “Ziemeļgauja” darba netrūkst

Igaunijas pierobežā, Latvijas ziemeļaustrumu daļā par teritorijas vajadzībām rūpējas biedrība “Lauku partnerība “Ziemeļgauja”, aptverot administratīvās teritorijas no sešiem novadiem. Biedrība strādājusi ar LEADER pieeju gan iepriekšējā plānošanas periodā, gan šajā.

Uz veikumiem teritorijas labā uzskatāmi norāda tas, ka iepriekšējā plānošanas periodā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu biedrības teritorijā 78 LEADER projekti, piesaistot publisko finansējumu 771 789 eiro apmērā. Lielāko daļu projektu īstenojušas vietējās pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, labiekārtojot teritoriju un uzlabojot brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem. Ierīkotas un aprīkotas kultūras, saieta namu un citas brīvā laika pavadīšanas telpas, iekārtoti bērnu rotaļu laukumi un sporta laukumi, papildināti pašdarbības kolektīvu tautas tērpu krājumi, izveidotas vietējo muzeju ekspozīcijas u. c. Iepriekšējā perioda noslēgumā īstenoti arī vairāki uzņēmējdarbības projekti, sevišķi veiksmīgi tas izdevās z/s „Veckūkuri” Plāņu pagastā, kas lauksaimniecības darbu vajadzībām iegādājās salmu ruļļu smalcinātāju un šķidrmēslu mucu, kā arī iekārtas piena pārstrādei.

Šajā plānošanas periodā biedrībai ir sniegtas daudz lielākas iespējas uzņēmējdarbības projektu atbalstīšanai, veicinot vietējās teritorijas ekonomiku, un, protams, uzlabojot dzīves kvalitāti lauku teritorijās. Lai to varētu sekmīgi veikt, biedrībai no ELFLA ir piešķirts finansējums 1 053 897,82 eiro apmērā.

Pērn  izsludināta pirmā LEADER projektu konkursa kārta visās sešās rīcībās un tika saņemti 73 projektu iesniegumi, no kuriem atbalsts piešķirts 33 projektiem. Vēl šī gada pavasarī izsludināta projektu konkursa otrā kārta piecās rīcībās, un saņemts diezgan liels projektu pieteikumu skaits, kopskaitā 45. Projektu pieteikumi prasa rūpīgu izvērtēšanu, tādēļ tie šobrīd atrodas vērtēšanā Lauku atbalsta dienestā.

Apmēram puse no pirmās kārtas LEADER projektiem jau ir veiksmīgi īstenota. Piemēram minami SIA “Radošā dizaina darbnīca – LIRE” Strenčos, kas nodarbojas ar izšūšanu un termodruku, autoserviss SIA “RIX AUTO” Strenčos, z/s “Luternieki” Valkas pagastā, kas varēja iegādāties meža izvešanas traktoru un piekabi, z/s “Ceļmalas” Ēveles pagastā, īstenojot projektu, tikuši pie malkas skaldītāja, G. Ikšeles IU Valkā ieguvusi zobārstniecības iekārtu. Deju kolektīvi “Spriņģi” Valkas pagastā un „Dzieti” Brenguļu pagastā priecājas par jauniem tautas tērpiem.

Biedrībā ne diena nepaiet bez domām par to, kā padarīt lauku teritorijas iedzīvotāju ikdienu košāku un pilnvērtīgāku, sniedzot iespēju arī  novadu pašvaldībām, kā rezultātā  Valkas novadā atjaunots tiltiņš Lugažu muižas parkā, papildināts rotaļu laukums Vijciema pagastā, labiekārtots amatniecības iemaņu apguves centrs Zvārtavas pagastā, uzstādītas informatīvo norāžu zīmes Strenču novadā, iegādāta apskaņošanas aparatūra Strenču kultūras centram un ierīkots jauns tirgus laukums, iegādāts aprīkojums Gaujienas tautas namam Apes novadā. Valkas pilsētā biedrība “Atbalsts Valkas ģimenēm” ir ierīkojusi bērnu rotaļu laukumu, biedrība “Jauniešu klubs „Pēda”” – sporta laukumu, savukārt “Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība” uzbūvējusi lapeni skolas parkā, kur ikvienam ir iespēja atpūsties pēc darba dienas, baudot dabas krāšņumu.

Biedrība “Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” iesaka ikvienam, kuram ir ideja, iesaistīties, lai jau visai drīz redzētu savu ieceri īstenojamies.

Dagnija Ūdre,

biedrības “Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” administratīvā vadītāja

Biedrība „Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” 

Teritorija: Beverīnas, Strenču novadi, Apes novada Gaujienas un Virešu pagasti, Burtnieku novada Ēveles pagasts, Smiltenes novada Grundzāles pagasts, Valkas novada Zvārtavas, Vijciema, Valkas un Ērģemes pagasti un Valkas pilsēta”.

Dibināta:   2006. gadā.

Biedru skaits: 47 (6 pašvaldības, 18 NVO, 11 uzņēmumi, 12 individuālie biedri).

Adrese: Valkas ielā 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730.

E-pasts: ziemelgauja@gmail.com.

Mājaslapa: www.zgauja.lv.

Koordinatore: Linda Krūmiņa, tālr. 29431271, linda@eglitis.lv.

Administratīvā vadītāja: Dagnija Ūdre, tālr. 29219477, dagnija@udris.lv.

Pievienot komentāru