LEADER projekti – Ziemeļlatgales novadu attīstībai

GalerijaPrint

Pirmā LEADER projektu kārta pērn noslēdzās ar visaugstāko projektu pieteicēju aktivitāti, kas bija 4,1 projektu pieteikumu uz 1000 iedzīvotājiem Latvijā.  Biedrībai “Balvu rajona partnerība” tas bija prieks par ieguldītā darba rezultātu un reizē arī lielā atbildība projektu vērtēšanas procesā, kā arī ieviešanas uzraudzībā.

Balvu rajona partnerības vietējās attīstības stratēģija iepriekšējā periodā tika īstenota 7 kārtās, iesniegti 296 projekti, no kuriem apstiprināts 191 projekts. Kopumā plānošanas perioda ietvaros apgūts publiskais finansējums gandrīz 1 miljona eiro apmērā.

Biedrībai “Balvu rajona partnerība” 2014.–2020. gada plānošanas periodā Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās sabiedrības stratēģijas īstenošanai pieejami 1,2 miljoni eiro LEADER finansējuma. Līdz 28. septembrim noslēgtas jau trīs projektu pieņemšanas kārtas. Pirmajās divās saņemti 125 iesniegumi, no kuriem  69 projekti iesniegti aktivitātē – vietas potenciāla attīstības iniciatīva un 56 projekti aktivitātē – vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas.

Daudzi projekti jau ir sekmīgi īstenoti.  Piemērm, IK “Kārlis Mieriņš”  ir realizējis pirmo mājražotāju projektu “Transports bioloģiskās produkcijas tirdzniecībai”, un iegādāts transporta līdzeklis ar refrižeratoru, lai tiešajā tirdzniecībā realizētu bioloģisko lauksaimniecības produkciju, kura saražota “Kārlis Mieriņš” IK un I.K. “Mieriņš un Dēli” saimniecībās. Šo projektu VRG izvirzījis konkursam “Sējējs 2017” nominācijā “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā”.

Pašnodarbinātā persona A. Prancāns īstenojis projektu Mobilās transformējamās skatuves iegāde”, kura  mērķis ir sniegt jaunu kvalitatīvu pakalpojumu Ziemeļlatgales iedzīvotājiem, organizējot kultūras, izglītības un privātos pasākumus brīvā dabā.

Uzņēmums SIA “GA Mežs” ir īstenojis projektu “Pakalpojumu sniegšana mežsaimniecībā teritorijas attīstības veicināšanai”, kura laikā izveidots konkurētspējīgs uzņēmums, radot jaunus pakalpojumus un kvalitatīvus darba apstākļus.

Interesants, sportisks un veselīgs projekts, kurš palielina teritorijas iedzīvotāju  dzīves vides pievilcību, ir projektsVelomaršrutu izveide un attīstība Balvu novadā”, kura  īstenošanas laikā tika izveidoti divi vietējie marķētie velomaršruti Vīksnas un Briežuciema pagastos.

Uzņēmums SIA “Wake Up” ir īstenojis inovatīvu projektu“Balvu veikparka izveide”. Uzņēmējdarbības ilgtermiņa mērķis ir modernizēt tūrisma iespējas un infrastruktūru Balvu pilsētas viesiem, kas sekmēs arī citu uzņēmēju – ēdināšanas, tūrisma pakalpojumu sniedzēju un citu uzņēmējdarbības veidu attīstīšanos. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, uzņēmums SIA “Wake Up” iegādājies pamatlīdzekļus – trīs trošu lineāro veikborda sistēmu, moduļa tipa māju ar laipu un laivu, kā arī veikborda inventāra komplektu.

Viļakas novada tūrisma informācijas centrs īstenojis projektu “Tūrisma vides stendi Viļakas novadā”, izgatavojot un uzstādot 9 informācijas stendus pie tūrisma objektiem, lai nodrošinātu informācijas pieejamību tūristiem, kas ekskursijā pa pilsētu izvēlējušies doties bez gida.

Rugājos biedrība “Mēs pasaulē” ierīkojusi skeitparku, tostarp iegādājoties arī vairākus BMX velosipēdus, skrituļdēļus, dažāda izmēra skrituļslidas. Aprīkojums lietošanai Rugāju skeitparkā pieejams ikvienam interesantam bez maksas, iepriekš sazinoties ar biedrības pārstāvjiem.

Lai Ziemeļlatgalē uzturētu možu garu un radošumu, sabiedriskā labuma projektu ietvaros piepildīti mazie sapnīši maziem un lieliem, dziedošiem, dejojošiem, sportojošiem, lasošiem, zīmējošiem un muzicējošiem iedzīvotājiem.

Iecerēts lielu uzmanību veltīt mazās uzņēmējdarbības attīstībai Ziemeļlatgalē, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu iesaistīšanai uzņēmējdarbībā un nodarbinātībā. Ļoti gaidām projektus, kas ir turpinājums jau iepriekšējā plānošanas periodā īstenotajiem. Pateicamies visiem projektu iesniedzējiem, projektu īstenotājiem, uzņēmējiem, mājražotājiem, amatniekiem, pašvaldībām, biedrībām, draudzēm, kā arī VRG biedriem, valdei un sadarbības partneriem par ieguldīto darbu un sadarbību Ziemeļlatgales izaugsmei!

Ilona Džigure,

biedrības “Balvu rajona partnerība” stratēģijas administratīvā vadītāja

UZZIŅA

Biedrība "Balvu rajona partnerība"

  • Teritorija: Balvu novads, Baltinavas novads, Rugāju novads, Viļakas novads.
  • Dibināta: 2003. gada 21. jūlijā.
  • Biedru skaits: 46.
  • Adrese: Tautas iela 1, Balvi.
  • Stratēģijas administratīvā vadītāja asistents: Liene Pomere, tālr. 25623775.
  • E-pasts: balvurajpartneriba@gmail.com.
  • Darba laiks: darba dienās no plkst. 8.30 –17.00 (tikšanās laiku vēlams iepriekš saskaņot).

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru