Līvānu novadā lemj par lauku ceļu atjaunošanu

Septembrī Līvānu novada piecos pagastos tika rīkotas valdes sēdes, lai izlemtu par lauku ceļu infrastruktūras attīstību. Līvānu novada domes vadība un speciālisti apmeklēja Rožupes, Rudzātu, Turku, Jersikas un Sutru pagastus, lai tiktos ar iedzīvotājiem un lemtu par lauku ceļu vai to posmu atjaunošanu.

Kopējais Līvānu novadam pieejamais finansējums ES Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kura mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos, ir 1,15 miljoni eiro.

Sanāksmēs Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods teica, ka šo naudu varēja ieguldīt arī vienā pagastā, bet tas nebūtu godīgi pret pārējiem. Tāpēc tika lemts novadam pienākošos summu izdalīt uz visiem pieciem pagastiem – katram pagastam ap 230 00 eiro.

Līvānu novada domes plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne un būvinženieris Ainārs Skromāns pastāstīja par izstrādātajiem vienotajiem ceļu vērtēšanas kritērijiem. Izskanēja arī iedzīvotāju neizpratne, novērojumi un aizrādījumi par pašreizējo pašvaldības ceļu apsaimniekošanu. Jau pirms sanāksmēm pagastu pārvaldēs pēc šiem kritērijiem tika vērtēti vairāki pašvaldības ceļi vai to posmi katrā pagastā. Vienojoties iedzīvotājiem, tika nolemts, ka Jersikas pagastā rekonstruēs ceļa Cirsenieki–Iztekas posmu 2,4 km, Rudzātu pagastā Vilkmugura–Piļupsala 2,39 km, Rožupes pagastā Drēņi–Kalvāni–Lietaunieki posmu no 0,9 km līdz 3 km, Sutru pagastā Sutri–Krivoki no 1,58 km līdz 3,98 km, Turku pagastā ceļu Veiguri–Silavas–Robežnieki–Gaiņi posmā no 3,72 km līdz 6,12 km. Paredzēts ne tikai ceļa remonts, bet arī nobrauktuvju un caurteku ierīkošana. Grants ceļu remonti tiek plānoti 2016. gadā, ja viss ritēs bez aizķeršanās.

 Ilze Sola,

Līvānu novada lauku attīstības konsultante

Foto: Ginta Kraukle,

Līvānu novada domes sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja

 

Pievienot komentāru