Skaidras debesis
18 °C
Otrdiena
17 °C
Trešdiena
13 °C
Ceturtdiena
12 °C
Piektdiena

Meklē kopienu līderus. Piesakies!

Līdz 21. jūlijam projekts “KOPA” aicina pieteikties esošos un topošos līderus, kuriem ir vēlme uzlabot dzīvi savā apkaimē un iesaistīties risinājumu darbnīcu organizēšanā. Līderi tiek meklēti Baldones, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novados!

Esošo un topošo līderu, kā arī vietējo aktīvistu platforma kopienu veidošanai, lai gudri un radoši risinātu vietējās problēmas un izaicinājumus, atrastu jaunas iespējas. 

Projekts “KOPA” meklē:

 • Neformālos līderus, kuri palīdzēs aktivizēt pārējo kopienu.
 • Aktīvos iedzīvotājus (uzņēmējus, mājražotājus, izglītības un kultūras jomā iesaistītās personas, lauksaimniekus, NVO organizāciju pārstāvjus u. c), kuri vēlas un var veidot vienu komandu, kopienu.

Projekts piedāvā:

 • Apkaimes darbnīcu 8 kopienās, kurās apzināsim līderu komandu un kopienas vajadzības, definēsim prioritātes un izveidosim rīcības plānu, lai sasniegtu mērķi.
 • Divas risinājuma darbnīcas katrā kopienā, kurās meklēsim risinājumus iepriekš definēto vajadzību īstenošanai. Pēc nepieciešamības piesaistīsim vajadzīgos resursus – meistarus, ekspertus, uzņēmumus. Sniegsim konsultācijas un atbalstu projektu gatavošanā un finansējuma piesaistē.
 • Četrus pieredzes apmaiņas braucienus, kuri būs vērsti uz jaunām zināšanām, sadarbību un iedvesmošanos.
 • Kopienu līderu apmācības, lai stiprinātu līderu kapacitāti un veicinātu sadarbību nacionālā mērogā. 

KOPĪGI SASNIEGTAIS REZULTĀTS

 • Pašizaugsme, jaunas zināšanas, līderības un sadarbības spējas.
 • Atrisināti vietējā mēroga izaicinājumi/nepilnības.
 • Saskatītas jaunas iespējas, radīts plāns to sasniegšanai.
 • Īstenoti iedzīvotāju aktivizēšanas pasākumi.
 • Izveidots līderu, pašnodarbināto personu un talantu apkopojums.
 • Izveidots un publiskots katras kopienas video.
 • Izveidots un publiskots projekta pieredzes apkopojums/metodes.

Apkaimes un rīcības darbnīcas sākas jau 2019. gadā, savukārt vairākas citas projekta aktivitātes turpināsies vēl arī 2020. gadā. 

Dalība projektā palīdzēs ieviest radošus risinājumus un iedvesmot domāt ārpus rāmjiem!

Dalība projektā ir bez maksas un finansējums aktivitātēm tiks nodrošināts, bet interesantus aicina iesaistīsies kopienas attīstībā, ieguldot sev pieejamos resursus – laiku, darbu, inventāru, sadarbības iespējas, dabas resurus u. c. Aktivitāšu laikā tiks atbalstītas kopienas dažādu projektu līdzekļu piesaistē. 

Piesakies līdz 21.07.2019 - https://ej.uz/pieteikumsKOPA

Papildus informāciju var iegūt projekta profilā sociālajā tīklā Facebook.com: http://fb.me/projektsKOPA.

Kopienas veidotāja biedrības “Zied zeme” partnerībā:

Zita Bērziņa, tālr. 27633024, zita@ziedzeme.lv

Projekts „KOPA/Kopienu pārdomāta attīstība” Nr. 19-00-A019.332-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projektu īsteno četri partneri: biedrība “Pierīgas partnerība”(vadošais partneris), biedrība “Darīsim paši!”, biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”, biedrība “PPP biedrība “Zied zeme”.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Cinglere

Valsts Lauku tīkla Sekretariāts

Pievienot komentāru

Partneri

Iepriekšējais

Kļūda | Lauku tīkls

Kļūda

Statusa ziņojums

 • notify_cron: Launched in thread 1
 • poll_cron: Launched in thread 1
 • queue_smtp_failure_queue: Launched in thread 1
 • queue_views_bulk_operations: Launched in thread 1
 • simplenews_cron: Launched in thread 1
 • queue_smtp_send_queue: Launched in thread 1
Tīmekļa vietnē notika negaidīta kļūda. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.