No Gaiziņa līdz Lubānam

Par alus darīšanu aizrautīgi stāsta Cesvaines alusdarītavas īpašnieki Ainārs Leimanis un Rūdolfs Eglītis
GalerijaPrint

Madonas novada fondam šajā plānošanas periodā vietējās teritorijas attīstībai ELFLA fonda ietvaros pieejami2 076 000 eiro, no tiem 55,68% novirzīti uzņēmējdarbības attīstībai.

Kopā 2016. un 2017. gadā iesniegti 137 projekti, no tiem piešķirts finansējums un īstenoti vai tiek ieviesti 95 projekti ar kopējo publisko finansējumu 1 432 562,30 eiro apmērā. Uzņēmējiem un privātpersonām atbalstīti 25 projekti, biedrības ieguvušas finansējumu 25 projektu ieviešanai, pašvaldībām atbalstīti 42, reliģiskajām organizācijām – 3 projekti. 11 projektiem sācies uzraudzības periods.

Uzņēmējdarbības veiksmes stāsts ir SIA “Ducimus” izveidotā Cesvaines alus darītava, kas, veiksmīgi uzsākot darbību 2016. gada vasarā, turpina strauji attīstīties un uzņēmuma īpašnieki Ainārs Leimanis un Rūdolfs Eglītis saka: “Nākamvasar mūs sagaida problēmas, jo nespēsim alu saražot tik daudz, cik liels ir pieprasījums.” Par LEADER naudu iegādātas 13 alus nogatavināšanas tvertnes. Šajā nelielajā alus darītavā alus tiek darīts pēc īstām senču tradīcijām, iegūstot dzīvu (nepasterizētu) un ļoti garšīgu alu. Brūzī alus cienītājiem tiek piedāvātas trīs šķirnes – gaišais “Augustiņš” un “Marta alus”, kā arī “Cesvaines tumšais alus”. Ekskluzīvi tiek ražotas arī divas tā saucamās amatnieku alus šķirnes. Par kvalitāti un labo garšu liecina tas, ka iespēja savu produkciju izplatīt “Top!” veikalu tīklā, “Sky” un “Stockmann”.

Īpašs prieks, ka pašvaldības, piesaistot LEADER finansējumu, izmantojušas iespēju atjaunot un papildināt tautastērpus amatierkolektīviem. Tautastērpi nesīs vēstījumu par teritorijai raksturīgo kultūras mantojumu, kolektīvi būs sagatavoti XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem 2018. gadā. Visiem iesniegtajiem projektiem tehniskā specifikācija tika saskaņota ar LNKC tautastērpu nozares padomes tautas tērpu konsultanti Aneti Karlsoni.

Lasot projektu pieteikumus, redzējām, ka veikts pamatīgs darbs, meklēti autentiski tautastērpu elementi, pievienoti apraksti un fotogrāfijas, akcentējot to, ka tas nav tikai koncerta tērps dziedātājiem un dejotājiem, tā ir dziļa saikne ar tradīcijām, savu sakņu apzināšanās, piederība savai dzīvesvietai un savai tautai.

Ir arī daži īpaši stāsti. Lubānas novada kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle atzīmē: “Izvēlējāmies Lubānas novadam tuvāko vietu tautastērpu paraugus. Īpaši priecājamies par torņaubi folkloras kopai ar mežģīni, kas tiks veidota Līzes Celmiņas kāzu aubes parauga Lubānā.”

Finansējums piešķirts vairāku nozīmīgu kultūrvēsturisku pieminekļu sakārtošanai – Rūdolfa Blaumaņa dzimto māju “Braki” rijas atjaunošanai, Cesvaines pilsmuižas staļļu jumta rekonstrukcijai, slavenā kordiriģenta Haralda Medņa dzimtās mājas “Dzintari” atjaunošanai, brāļu Jurjānu muzeja “Meņģeļi” audiovizualizācijai, J. Alunāna parka atjaunošanai Madonas novada Kalsnavas pagastā, Ērgļu pils parka teritorijas labiekārtošanai un Varakļānu muižas pils jumta atjaunošanai.

Biedrības ir sasparojušās un saņēmušas atbalstu dažādu praktisku prasmju un zināšanu veicināšanai, ļaujot lauku cilvēkiem ne tikai apgūt vai atjaunot prasmes rokdarbos, aušanā, kulinārijā, klūdziņu pīšanā, bet arī sniedzot iespēju (un pārliecību) ar savām prasmēm gūt materiālu atspaidu.

Astoto kārtu, kurā tiks atbalstīta uzņēmējdarbība, izsludināsim novembrī, pieteikumi būs jāiesniedz janvārī.

Ilze Bardziņa,

Madonas novada fonda SVVA stratēģijas koordinatore

Nodibinājums “Madonas novada fonds” 

  • Darbības teritorija: Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novads.
  • Dibināts: 2006. gada 21. martā.
  • Fondā darbojas 18 padomes locekļi.
  • Kontaktinformācija: administratīvā vadītāja Jogita Baune, tālr.7527343, jogitabaune@inbox.lv un koordinatore Ilze Bardziņa, ilze.mnf@inbox.lv.
  • Darba laiks: katru dienu no plkst. 9 līdz 16, individuālas konsultācijas, saskaņojot iepriekš.
  • Juridiskā adrese: Poruka iela 1, Madona, Madonas novads.
  • Mājaslapa: www.mnf.lv
Foto galerija: 

Pievienot komentāru