Notiek „Dzīvo stāstu dienas” Sēlijā

Sēlijā janvārī un februārī notiek „Dzīvo stāstu dienas”, kas ir viens no pirmajiem posmiem divu gadu ilgai aktivitāšu kopai, lai sekmētu Sēlijas mazo apdzīvoto vietu – „salu” ekonomisko potenciālu, izstrādājot un iedzīvinot vienotu Sēlijas lauku tūrisma produktu.

„Dzīvo stāstu dienas” notiek 17 Sēlijas „salās”, kurās plānots identificēt potenciālu sekmīga Sēlijas lauku tūrisma produkta izstrādei: Ilūkstes novadā – Dvietē, Eglainē, Subatē; Aknīstes novadā – Asarē, Gārsenē; Jēkabpils novadā – Zasā, Dignājā, Kaldabruņā; Salas novadā – Biržos, Sēlpilī; Viesītes novadā – Elkšņos, Saukā, Ritē; Neretas novadā – Mazzalvē, Pilskalnē; Jaunjelgavas novadā – Staburagā, Secē.

Pasākuma ietvaros katrā no salām notiek darbnīcas par iedzīvotāju vajadzībām, vēlmēm, iespējām un vietas potenciālu, t. sk. gan uzklausot stāstus, gan analizējot ekspertu izstrādātas katras vietas resursu kartes.

Pēc diskusijām ekspertu komanda kopā ar ieinteresētajiem dalībniekiem apmeklē arī dažādus dabas, kultūras mantojuma, uzņēmējdarbības objektus, tiekas ar cilvēkiem un izzina pieejamos pakalpojumus, izdzīvojot katras „salas” resursus un analizējot potenciālu iekļaušanai kopējā Sēlijas tūrisma produktā.

Aktivitātes mērķis nav vien tehniska tūrisma produkta izstrāde, bet ietver arī šo produktu iedzīvināšanu, nodrošinot gan seminārus un darbnīcas par dažādām jomām kapacitātes spēcināšanai un iedrošināšanai, gan arī pastāvīgas konsultācijas vietējiem iedzīvotājiem.

Dzīvo stāstu dienās” jo īpaši aicināti piedalīties vietējie iedzīvotāji, tāpat aicināti pievienoties arī novadu tūrisma, uzņēmējdarbības, kultūras un citi darbinieki, lauku konsultanti, plānošanas reģionu pārstāvji un ikviens cits, kas vēlas uzzināt vai iesaistīties Sēlijas salu tūrisma potenciāla pilnveidē. Pasākuma norises laiks un vieta publicēta projekta mājaslapā: www.facebook.com/selijassalas/

Zane Puriņa,

“Dzīvo stāstu dienu” koordinatore

Daina Alužāne,

projekta vadītāja

Minētās aktivitātes tiek veiktas Lauku partnerības “Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības “Kaimiņi” starpteritoriālās sadarbības projekta „Sēlijas salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā” ietvaros.

Pievienot komentāru