Notikusi PKS “Bites” piensaimnieku balle

Vietalvas piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības “Bites” biedri aizvadījuši tradicionālo gada piensaimnieku balli. Kooperatīvs ir apvienojis vairāk nekā 30 biedrus no Vietalvas, Sausnējas, Klintaines un Krustpils pagastiem.

Visas saimniecības, kuras ir apvienojušās PKS ”Bites”, ir ģimenes saimniecības. Tas nozīmē, ka no veiksmīgas kooperatīva darbības ir atkarīgas daudzas ģimenes. Un tieši šīs ģimenes – lauku apsaimniekotājas veido to patiešām brīnišķīgo Latvijas lauku vidi un ainavu, kurā mums ir tā laime dzīvot, un kuras dēļ mūs apskauž ārzemnieki. Diemžēl mēs paši to reizēm nenovērtējam... Lai arī pērnā vasara mūsu puses zemniekus nelutināja ar laika apstākļiem lopbarības sagatavošanas laikā, tomēr šis gads kooperatīva biedriem aizvadīts daudz pozitīvākā gaisotnē – augušas un noturējušās piena cenas, līdz ar to piensaimnieki varēja vairāk līdzekļu ieguldīt saimniecību darbībā. Tas lielā mērā, pateicoties tam, ka kooperatīvi ir sākuši savstarpēju apvienošanos un piena pircēju meklēšanu ārpus Latvijas. Bez aktīviem kooperatīvu vadītājiem tas nebūtu iespējams, tāpēc visu biedru pateicība mūsu kooperatīva valdes priekšsēdētājai Birutai Pudniecei.

Kā jau ierasts, kooperatīva biedru sumināšana notika Odzienas skolā. Tika nosaukti un sveikti lielākie piena piegādātāji – A. Leitlants, I. Skabārniece, J. Jaudzems, z/s “Lejas-Kaivēni”). Atzinību par kvalitatīvāko piegādāto pienu saņēma S. Krīgale un z/s “Dzintari”. Pateicību par veiksmīgi turpināto darbu vecāku un vecvecāku saimniecībā saņēma jaunie z/s “Jautriņi” saimnieki. Kā koptākās piena mājas saimniece atzinību pelnījusi Dz. Ūbelīte. Pateicību par ieguldīto mūža darbu piensaimniecībā šogad saņēma G. Lasis. Par ilggadēju un apzinīgu darbu visu piena ražotāju “Paldies!” tika PKS “Bites” šoferim I. Eidukam. Piemiņas balvas saņēma arī gada jubilāres – M. Stasjonoka, B. Pudniece un G. Jesere.

Ar brīnišķīgu koncertu uzstājās Klintaines pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Dzirnas” (vadītāja Sigita Vilkaplātere). Piensaimnieku balli apmeklēja arī Trīne un Brencis (Agita un Didzis Lindenbergi). Kājas varēja izlocīt ansambļa “Lauku muzikanti” spēlēto melodiju pavadībā, savukārt par mielastu parūpējās kafejnīcas “Savijas” meitenes. Pateicība arī Odzienas skolas darbiniekiem par siltām, tīrām un mājīgām telpām!

Visu PKS “Bites” biedru un darbinieku vārdā pateicos visiem, kas atbalstīja un piedalījās Piensaimnieku ballē 2018!

Inese Eiduka,

Pļaviņu novada lauku attīstības speciāliste 

Pievienot komentāru