Par drošu, veselīgu un atbalstošu dzīves vidi Sēlijā

GalerijaPrint

“Sēlija” īsteno savu trešo attīstības stratēģiju ar nemainīgo nosaukumu “Lauki – vide, kur vērts dzīvot”. Sakārtota, droša, veselīga, atbalstoša, spilgta un apgarota dzīves vide ir mūsu daudzo rīcības plāna punktu jeb rīcību būtība.

Tieši tādu mēs gribam redzēt savas partnerības teritoriju, mudinot mūsu potenciālos projektu iesniedzējus pievērst uzmanību tieši šīm vērtībām. Rit tikai otrais attīstības plāna īstenošanas gads, bet trijās projektu konkursa kārtās iesniegtie, apstiprinātie un vairāki jau īstenotie LEADER projekti ļauj secināt, ka attīstības plāna koncepcija ir dzīvotspējīga, rosina meklēt interesantus risinājumus, nebaidīties no lieliem mērķiem.

Lauku uzņēmējdarbību atbalstošajā galvenajā rīcībā “Darbs un pārticība” ir apstiprināti 10 projekti, no kuriem 5 jau ir īstenoti. Priecē, ka veiksmīgi pildās arī plānotie rezultatīvie rādītāji – vairākkārt tiks pārsniegts jaunizveidoto darba vietu skaits, 3 biedrības uzsāk saimniecisko darbību, radīts 1 sociālās uzņēmējdarbības piedāvājums.

SIA “Gravānu darbnīca” (Salas novads) ar iegādāto metālapstrādes iekārtu, kas ir modernākā tālākā apkārtnē, spēj veikt precīzus individuālos pasūtījumus. Voldemārs Beļinskis (Viesītes novads) pirmais partnerības teritorijā ar iegādāto specializēto transportu ir uzsācis mobilo pakalpojumu piedāvājumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Biedrība “Ūdenszīmes” (Jēkabpils novads) sekmīgi apgūst gudrās lāzeriekārtas iespējas, veidot gravējumus kokā un stiklā. Biedrība “Vīpes stils” (Krustpils novads) aicina tūristus baudīt brīvo laiku uz Daugavas ūdeņiem, izmantojot izveidotās atpūtas vietas un laivu nomas punkta “Daugmales” pakalpojumus. Ir cerības, ka partnerības amatnieki un daudzo biedrību čaklās rokdarbnieces iegūs nenovērtējamu padomdevēju – Lauku dizaina biroju, ja tiks apstiprināts nupat iesniegtais projekts. Tas būs ieguldījums uzņēmējdarbības attīstībā visas partnerības teritorijā. Tāpat kā mūsu Eksporta kluba regulārās nodarbības, kurās tālāki un pašmāju uzņēmēji dalās pieredzē, iedrošinot viņiem sekot. Arī tos, kuri ar saviem izstrādājumiem ir piedalījušies mūsu rīkotajā konkursā par tiesībām iegūt partnerības Kvalitātes zīmi un ar tiem aizpildīt mūsu īpašos plauktus, kas izvietoti 4 tirdzniecības vietās partnerības teritorijā.

Vietas potenciāla attīstībai veltītajās rīcībās ļoti aktīvas ir bijušas novadu pašvaldības. Pēc videonovērošanas sistēmu uzstādīšanas drošāka un sakārtotāka vide kļūs Jēkabpils novada Brodu, Dunavas un Zasas ciemos, Salas novada Salas ciemā un Viesītes novadā. Biedrība “Holista” labiekārtotajā birzītē Salas ciema centrā aicina saliešus piedalīties biedrības vadītajās veselības darbnīcās. Rīcībā “Draudzīga un atbalstoša dzīves vide” apstiprinātā Jēkabpils novada pašvaldības projekta īstenošana uzlabos sadzīves apstākļus sociālās aprūpes centra “Mežvijas” iemītniekiem.

Ar apbrīnojami stingru pārliecību, ka laukos jāgrib un jāvar sakārtot vidi ne tikai izpriecām, bet arī postā ejošu garīgās dzīves vidi, Sēlpils Evanģēliski luteriskās baznīcas draudzes vadītāja Ligita Ašme un viņas atbalstītāji ir uzsākuši cīņu par vēsturiski nozīmīgās Sēlpils baznīcas atjaunošanu. Latviešu īpašo dabas uztveri, pat saplūšanu ar to gada ritumā, Kaldabruņas daudzajiem viesiem bagātīgi apliecina biedrības “Ūdenszīmes” (Jēkabpils novads) veidotā multimediju ekspozīcija “Pusnakts pļava”. Biedrība “Sansusī” Aknīstes novadā ir ienesusi valsts mēroga tāda paša nosaukuma alternatīvās mūzikas festivālu, kas darbībā apliecina kultūras pasākumu lielo pienesumu vietas potenciāla celšanā. Nākotnē festivāla norises kvalitātes un piedāvājuma vairošanu sekmēs jaunveidojamā īpašā skatuve. Aknīstes novada pašvaldība kā vienīgā izmantos rīcības plānā piedāvāto iespēju, – sakoptajā Gārsenes vidē iedvesmu un jaunrades spēkus lietā likt aicinās Gārses pilī veidojamā radošā rezidence “Debesjums”.

Esam uzsākuši starpreģionālā projekta “Sēlijas salas” un starptautiskā ERASMUS+ programmas projekta “Seko stāstam!” īstenošanu. Tie abi mūs rosinās paskatīties aiz apvāršņa, gan kopā ar Aizkraukles un Daugavpils–Ilūkstes partnerībām stiprinot 7 Sēlijas ciemus to identitātes veidošanas centienos, gan kopā ar poļiem un slovākiem veidojot rokasgrāmatu biedrībām, kas būtībā ir vienīgās pieaugušo izglītības iespēju piedāvātājas laukos.

Vidi veido cilvēks – dedzīgs, darbīgs, dodošs. Mēs sakām – Vedējs. Kopš 2004. gada savus Vedējus apzinām ikgadējā radošajā konkursā “Vedējs”. Rīkojam labo vārdu svētkus. Vedēju pulciņš ir kuplāks par Latvijas lielās jubilejas skaitli. Apzināmies tradīciju īpašo spēku. Tas palīdz ieturēt līdzsvaru, atcerēties, kas ir mūsu galvenā vērtība. Bez mūsu Vedējiem pat vislabākā Eiropas programma un tās piedāvātās iespējas paliks tikai rakstu zīmes uz papīra.

Skaidrīte Medvecka

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”

Foto galerija: 

Pievienot komentāru