Partnerība “Kaimiņi” – par stiprām kopienām un uzņēmējdarbību

GalerijaPrint

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības stratēģijas galvenie mērķi ir vietējās ekonomikas stiprināšana un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana, kā arī vietas potenciāla attīstība, kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, dabas un kultūras resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana.

Šo mērķu sasniegšanai šajā plānošanas periodā līdz rudenim izsludināta 4. kārta sabiedriskā labuma un uzņēmējdarbības projektiem. Pašlaik ir atvērta nepārtrauktā kārta atbalstam darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. Līdz 2017. gada oktobrim ir apstiprināti 30 projektu pieteikumi, 6 projektiem sākta uzraudzība. Pēdējā – 4. kārtā iesniegti 16 projektu pieteikumi.

Uzņēmējdarbības projekti lielākoties vērsti uz jaunu, videi draudzīgāku tehnoloģiju ieviešanu ražošanas apjomu palielināšanai un efektīvākai saimniekošanai, kā arī aktivitātes tūrisma pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Piemēram, SIA “Recens” projekta ietvaros iegādājies ziemas sporta veidu aprīkojumu un jaunu sniega pūtēju, kas ļauj nodrošināt kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanu kalnu slēpošanas bāzē “Egļukalns” Sventes pagastā.

Sabiedriskā labuma projekti aptver kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, bērnu un jauniešu pulcēšanās vietu labiekārtošanu, atpūtas iespēju dažādošanu visām iedzīvotāju grupām, kā arī atbalstītas vairākas mednieku biedrību iniciatīvas. Piemēram, Ambeļu pagastā projekta ietvaros top mednieku namiņš un trofeju telpa, lai varētu nodrošināt sabiedrības pareizu izpratni par medību saimniecības attīstību, apmācīt jaunos medniekus, kā arī pareizi sagatavot medību trofejas un tās izstādīt apskatei plašākai sabiedrībai.

Pateicoties LEADER finansējumam, gan Ilūkstes, gan Daugavpils novada pagastos izdevies īstenot daudzas idejas, kas ievērojami uzlabojis lauku dzīvi, tomēr viens no īstiem veiksmes stāstiem saistās ar Dvietes pagastu. Tajā 2013. gadā ar LEADER atbalstu izveidots Paula Sukatnieka vīnkopības un selekcijas centrs. Dārznieka mājās „Apsītes” iespējams iepazīties ar vīnogu audzēšanas noslēpumiem, viņa neskaitāmajām kolekcijām un talantiem, vasaras – rudens sezonā degustēt dažādu vīnogu šķirnes un apmeklēt pasākumus. LEADER finansējums Dvietē piesaistīts arī Dvietes parka labiekārtošanai, brīvdabas estrādes būvniecībai, sporta un rotaļu laukuma pārbūvei. Šajā plānošanās periodā īstenots biedrības “Dvietes vīnogas” projekts par Dvietes muižas ēkas atjaunošanu, tādējādi radot vēl vienu nozīmīgu telpu ar neatkārtojamu identitāti kopienas aktivitātēm. Dvietes pagastā izveidota kopienas vērtībās balstīta iedzīvotāju attīstību rosinoša vide, kas kļūst arvien pievilcīgāka uzņēmēdarbībai un jaunajām ģimenēm.

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerībai “Kaimiņi” ir laba sadarbība ar citām VRG un nevalstiskajām organizācijām gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, un tā lielākoties vērsta uz tūrisma attīstību, vietējā produkta pievienotās vērtības radīšanas pasākumiem – kopīgām mārketinga, kultūras mantojuma popularizēšanas un saglabāšanas aktivitātēm. Ir izveidojusies sekmīga sadarbība ar Somijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas un Itālijas VRG. Jaunas starptautiskās sadarbības iespējas paver iestrādes, kas izveidotas attīstības sadarbības projektu ietvaros ar partneriem no Moldovas.

Juta Valaine,

aktivizatore

Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”

  • Vietējās attīstības stratēģiju 2015. –2020. gadam īsteno Daugavpils un Ilūkstes novadā – 26 vietējās nozīmes attīstības centros.
  • Dibināta 2003. gadā.
  • Biedru skaits: 37.
  • E-pasts: juta.valaine@gmail.com.
  • Pieņemšanas laiks: pirmdien – piektdien no plkst. 10 līdz 17.
  • Mājaslapa: www.daugavpils.partneribas.lv. 
Foto galerija: 

Pievienot komentāru