Sākta tūrisma piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide

GalerijaPrint

Šogad sākts sadarbības projekts “Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide”.

Projekts tiek īstenots, apvienojoties sešām Kurzemes vietējām rīcības grupām: “Darīsim paši!”, “Saldus rajona attīstības biedrība”, “Talsu rajona partnerība”, biedrība “Laukiem un jūrai”, “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” un “Kandavas partnerība”.

Projekta mērķis ir veicināt mājražotāju un amatnieku produktu attīstību un noietu, uzlabojot dalībnieku zināšanas un pieredzi par uzņēmējdarbību, izveidojot un popularizējot tūrisma maršrutu “Ražots Kurzemē”, kas apvienotu mājražotāju un amatnieku piedāvājumu, kā arī stiprināt reģionālo piederību Kurzemei un veidot kopīgu vizuālo identitāti.

Lai sasniegtu mērķi, plānotas vairākas aktivitātes: mācības, pieredzes apmaiņas braucieni, tūrisma maršruta izveide, ceļošanas akcija “Ražots Kurzemē”, iepazīšanās tūre žurnālistiem, kā arī “Kurzemes diena” un tirdzniecības vietu aprīkojuma iegāde.

Kuldīgā janvārī notika pirmais mācību cikla seminārs “Tirgus izpēte un segmentu apzināšana”, ko vadīja Linda Medne no Viesnīcu un restorāna servisa centra. Atsaucība bija negaidīti liela, pulcējot 82 interesentus. Savukārt Jaunpils reģionālās attīstības centrā “Rats” jurists Dainis Pilskungs sniedza izsmeļošu informāciju par likumdošanu. Pasniedzējs bija sagatavojis noderīgu prezentāciju, kuras saturs sagatavots tieši šai mērķa grupai. Februāris sākās ar “Zīmolvedību” Talsos, ko vadīja mācību centra “DaJo” pasniedzēja Jolanta Derkevica-Pilskunga. Aizrautīgā lekcijas pasniegšanas maniere dalībniekus iedvesmoja, tika uzdoti dažādi jautājumi.

Pēc trīs intensīviem mācību semināriem februārī Kandavas novada Kalnmuižas pilī projekta dalībniekus gaidīja radoša saruna un lekcija “Praktiskais radošums”. Garšvielu eksperte un pasaules apceļotāja Daiga Veismane sarunu vadīja neformālā gaisotnē, piedāvājot degustēt ēdiena aizdarus un dažādu pasaules kultūru garšvielas un mērces. Arhitekts Aldis Apšenieks iepazīstināja ar Latvijas pirmo japāņu dārzu, kas veidots deviņus gadus, kā arī aizraujošā video ļāva aizceļot uz Japānu. Projekta dalībniekiem bija iespēja doties ekskursijā pa atjaunoto Kalnmuižas pili.

Dundagas pilī martā notika seminārs “Statēģiska pieeja sociālo tīklu reklāmai”, kuru vadīja mārketinga speciālists Mareks Liepa. Semināra dalībnieki vienkāršā veidā tika iepazīstināti ar reklāmas iespējām populārajā lietotnē Facebook. Savukārt Saldus bērnu un jaunatnes centra telpās Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja Maija Rozenfelde sniedza ieskatu “Dizaina veidošanā”. Viņa strādājusi pie pazīstamiem produktu dizainiem, piemēram, “Rūjiena – saldējums sapņotājiem”,  Kokmuižas eila darītavai, kā arī daudziem citiem Latvijā zināmu produktu iepakojumiem. Engures novada Apšuciemā aprīlī noslēdzās projekta pirmā aktivitāte – mācību semināri. Atkārtoti ar lielu prieku tika sagaidīta Viesnīcu un restorānu servisa centra pasniedzēja Linda Medne. Viņa dalībniekus izglītoja viesmīlības un budžeta plānošanas tēmās. 2018. gada vasarā plānoti vienas dienas pieredzes apmaiņas braucieni visās iesaistīto vietējo rīcības grupu teritorijās, iepazīstoties ar Kurzemes amatnieku un mājražotāju paveikto, gūstot jaunu iedvesmu turpmākajām aktivitātēm katra mājražotāja un amatnieka piedāvājumā.

Projekta 2018. gada gala rezultāts – tūrisma maršruts “Ražots Kurzemē”, kurā tiks apkopoti mājražotāji un amatnieki, kuri  spēj un ir gatavi uzņemt tūristus un citus interesentus, daloties ar zināšanām un ļaujot piedalīties prasmju izmēģināšanā,  piedāvājot iespēju degustēt radītos vietējos produktus.

Nākamajā gadā plānota ceļošanas akcija “Ražots Kurzemē”, neļaujot interesentiem aizmirst par izveidoto tūrisma maršrutu un piedāvājot iespēju apmeklēt jaunas vietas vai atkārtoti piedzīvot sirsnīgās emocijas kādā no jau apmeklētajām saimniecībām. Paralēli plānots iegādāties tirdzniecības vietu aprīkojumu, lai Kurzemes amatniekam/mājražotājam dotu iespēju piedalīties kādā no Latvijas gadatirgiem.

Projekta noslēgums plānots 2019. gada novembrī, rīkojot  pasākumu “Kurzemes diena”, kurā ar savu produkciju piedalītos projektā iesaistītie mājražotāji un amatnieki.

Projekta kopējās izmaksas ir 72 435,50 eiro, aktivitātes tiks īstenotas līdz 31.12.2019. Projekts 100% apmērā finansēts no ELFLA 19.3 pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

Video par projektu: https://www.youtube.com/watch?v=n_795R85CEs&t=46s; https://www.youtube.com/watch?v=gpm8Wtyki9w.

Ieva Birbele, biedrības “Darīsim paši!” administratīvā vadītāja

Foto: no biedrības “Darīsim paši!” arhīva

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru