Saldus rajona attīstības biedrība – iespējas izaugsmei

GalerijaPrint

No vienas puses – sarežģīti, no otras – diezin vai uzņēmējdarbībā bieži gadās izdevība saņemt atpakaļ 70% no ieguldījumiem. Saldus vietējā rīcības grupa lepojas ar Kristu Ēberliņu – uzņēmīgu, gudru, atvērtu jaunieti, kurš veiksmīgi īstenojis biškopības projektu.

Viens no pirmajiem, kurš īstenojis LEADER konkursa 1. kārtas projektu “Bišu maizes pārstrādes, tūrisma pakalpojumu izveide dravā un vaska sveču ražošana”, ir nīgrandnieks Krists Ēberliņš. Radīts jauns lauku tūrisma piedāvājums “Tūres Ēberliņu bišu dravās”. Tā ietvaros izveidots videi draudzīgs maršruts pa bišu dravām. Apmeklētājiem dota lieliska iespēja pavadīt laiku ekoloģiskā vidē – laukos pie bišu stropiem. Realizētais LEADER projekts ir devis iespēju daudz ātrāk sakopt un uzturēt dravas novietņu teritoriju ar jaunas pļaujmašīnas palīdzību. Ietaupīto laiku biškopis var veltīt tūristu grupu viesu uzņemšanai saimniecībā. Savukārt ar projekta ietvaros iegādāto jaudīgo bišu maizes kulšanas iekārtu var kvalitatīvi sagatavot lielu daudzumu produkcijas, turklāt iekārta tiks izmantota pakalpojumu sniegšanai arī citiem novada biškopjiem. Projekta ietvaros radīti divi ar biškopības nozari saistīti pakalpojumi, no kuriem pirmais ir tūrisma jomā, bet otrais – produkcijas pārstrādē.

Dravā jau pagājušā gada sezonā viesojušās tūristu grupas no Rīgas, Skrundas un Saldus novada. Degustācijai saimnieks piedāvā dravas dažādo biškopības produkciju, ko papildina ar aizraujošiem stāstiem par biškopja gada darba ciklu. Skolās, bērnudārzos, virtuālajā interneta vidē  un klātienē bišu dravā Krists iepazīstina bērnus, jauniešus un citus interesentus ar biškopja arodu, medus bitēm un dažādo biškopības produkciju. Sīkāka informācija atrodama www.eberlinudrava.lv.

Šis projekts ir tikai viens no kopējā projektu skaita, kas ir iepriekš īstenoti, un vēl tiks īstenoti saskaņā ar LEADER pieeju, kas Saldus un Brocēnu novada iedzīvotājiem pieejami, pateicoties iedzīvotāju aktivitātei abos novados. Tikai tā “Saldus rajona attīstības biedrībai” bija iespējams izstrādāt attīstības stratēģiju, kuras īstenošanai līdz 2018. gadam pieejams finansējums 1 428 741,44 eiro apmērā.

Biedrība meklē un atrod iespējas kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanai, un 2016. gada decembrī saņēma apstiprinājumu uzņēmuma “Cemex” Iespēju fondā iesniegtajam projektam „Ģimene kā vērtība”. Projekta mērķis ir izglītot Saldus un Brocēnu novados dzīvojošo ģimeņu vecākus par bērnu pozitīvās audzināšanas principiem, sarīkojot lekciju ciklu. Projekta ietvaros no janvāra līdz maijam notiks 7 lekcijas, kurās piedalīsies 5 dažādi lektori. Sīkāka informācija atrodama biedrības mājaslapā http://srab.saldus.lv/.

Desmit gadu darbības laikā biedrība vairākkārt ir izsludinājusi projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas, un arī jau tuvākajā laikā, no 3. marta līdz 3. aprīlim, izsludina otro projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu LEADER atbalsta programmā ar finansējumu 600 000 eiro.

Otrajā kārtā projektus varēs iesniegt divās rīcībās – “Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām” un “Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām”. Pirmajā rīcībā var iesniegt projektus par visdažādāko veidu uzņēmējdarbības uzsākšanu vai attīstīšanu, izņemot lauksaimniecības produktu ražošanu. Praktiski tas nozīmē, ka ar LEADER atbalstu var uzsākt vai attīstīt jebkuru ražošanu, sākot ar siera un ievārījuma ražošanu, amatniecības izstrādājumu gatavošanu, šūšanu vai auto apkopi, beidzot ar pirtīm, atrakciju laukumiem, ēku būvniecību un labiekārtošanas darbiem, piemēram, tūrisma mītnēs. Otrajā rīcībā ar sarežģīto nosaukumu jāsaprot dažādi teritorijas sakārtošanas un labiekārtošanas projekti, parku, bērnu laukumu, celiņu, tiltiņu ierīkošana, sabiedriski pieejamu telpu (dienas centru, interešu klubu u. c.) labiekārtošana un remonts, kā arī sabiedrisku aktivitāšu – mācību, pasākumu – organizēšana. “Vajadzības” un “pieejamība” šeit ir ļoti svarīgi vārdi, jo jāpamato, kādēļ nepieciešams konkrētais objekts vai aktivitāte un kāds labums no tā būs vietējiem iedzīvotājiem.

Tomēr jāņem vērā – LEADER atbalsts nozīmē, ka finansējums projektā tiek saņemts par jau izdarītu darbu, tādējādi projektu iesniedzējiem jāizvērtē, par kādu naudu tiks būvēts, pirkts, pasūtīts utt. Tāpat arī ļoti pārdomāti jāplāno rezultāti, jo realizēto projektu kontrole notiks 5 gadus un sankcijas par nesasniegtiem mērķiem būs ļoti stingras, līdz pat saņemtā atbalsta atprasīšanai.

Biedrība aicina iedzīvotājus rūpīgi iepazīties ar LEADER programmas nosacījumiem, aizmirstot pieredzi iepriekšējā plānošanas periodā, jo ir mainījies gan iesniedzēju loks, gan atbalsta intensitāte, gan arī prasības un vērtēšanas kritēriji. Ar sīkāku informāciju un dokumentiem, kas nepieciešami projekta iesnieguma sagatavošanai, kā arī stratēģiju, var iepazīties Saldus rajona attīstības biedrības mājaslapā un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.

Sandra Fridrihsone,

vietējās rīcības grupas “Saldus rajona attīstības biedrība” administratīvā vadītāja

Uzziņai

  • VRG “Saldus rajona attīstības biedrība”, Striķu iela 2 (2. stāvs), Saldus, http://srab.saldus.lv/ , tālr. 29494781, srab@saldus.lv.
  • Darbības teritorija: Brocēnu novads, Saldus novads.
  • Apmeklētājus pieņem darba dienās no 8.30 līdz 16.30; iepriekš vēlams vienoties par tikšanās laiku.
  • Iedzīvotāju skaits partnerības teritorijā: 30 322.
  • Biedrība dibināta 20.09.2006.
  • Biedru skaits: 17. 
Foto galerija: 

Pievienot komentāru