Stāmerienas pils balkonu atjauno ar LEADER finansējumu

GalerijaPrint

Pašā Stāmerienas sirdī, izbraucot cauri skaistai koku alejai, līdzās Stāmerienas ezeram, atrodas Stāmerienas pils. Stāmerienas pils ir iekļauta 10 visskaistāko Latvijas muižu sarakstā. Tā tiek uzskatīta par Eiropas romantisma pērli.

Gulbenes novada domes sēdē 2016. gada 25. augustā tika apstiprināta Stāmerienas pils darbības stratēģija 2016.–2030. gadam. Domājot par Stāmerienas pils misiju, vērtībām un attīstības virzieniem, tika meklēti radoši un arhitektūras pieminekļa kultūrvēsturiskajai vērtībai atbilstoši risinājumi. Pils atjaunošanas un attīstības pasākumi ietver ne tikai vēsturisku un māksliniecisku nozīmi, bet arī noteiktu sociālpolitisku un sociālekonomisku nozīmi.

Šogad Adventes laika priekšvakarā tika atklāts atjaunotais Stāmerienas pils balkons. Faktiski no jauna pēc vecām fotogrāfijām tika uzcelts balkons, kas tiek dēvēts par vakara saules balkonu, no kura paveras skats pāri Stāmerienas ezeram.

Projekts “Stāmerienas pils balkona pārbūve” tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” ietvaros, iesniedzot projekta pieteikumu biedrībā „Sateka” otrās kārtas projektu konkursā. Projekta mērķis bija saglabāt un atjaunot nozīmīgu kultūrvēsturisku mantojumu – Stāmerienas pils balkonu nākošajām paaudzēm, veicinot Stāmerienas muižas teritorijas sakārtošanu, lokālpatriotismu un tūristu piesaisti. Saskaņā ar izstrādāto būvprojektu balkons tika atjaunots tādā izskatā, kādā tas redzams foto attēlos laika posmā no 1908. gada līdz 1914. gadam. Esošais pusloka balkons papildināts ar diviem taisnstūra spārniem. Vienā no spārniem iebūvētas kāpnes starp pirmā stāva un cokolstāva līmeņiem, kas nodrošina tā pieejamību ikvienam interesentam. Tika saremontēta pils fasāde aiz balkona, nomainīti logi, durvis, jumta dzegas, teknes un notekas šajā ēkas daļā. Restaurācijas darbus veica SIA “Warss+” no Vecpiebalgas novada.

Pils balkona atklāšana norisinājās ļoti sirsnīgā atmosfērā, pirmssvētku noskaņā, ko organizēja Stāmerienas pagasta pārvaldes kultūras darba organizatore Gaida Vīksniņa, pirms svinīgās lentas pārgriešanas aicinot ikvienu pasākuma apmeklētāju noklausīties grupas “Trois Voix” koncertu, bet pēc svinīgās atklāšanas ceremonijas visiem interesentiem bija iespēja baudīt stāmerenietes Agritas Brenčas gleznu izstādi “Krāsu mirkļi”, kas tik burvīgi iederējās pils atmosfērā. Pils balkonu atklāja Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Vita Lāčkāja-Krūmiņa, kura ir šī projekta autore, un Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītājs Ainārs Brezinskis, veltot daudz cerīgu vārdu pils atjaunotnei, jo ir jau noslēgta vienošanās par projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanu, kura ietvaros veiks Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanu un restaurāciju, kā arī izveidos ekspozīciju par Stāmerienas pils vēsturi un Volfu dzimtu.

Aiva Rēdere,

Gulbenes novada lauku attīstības speciāliste

 Foto: Gatis Bogdanovs, Aiva Rēdere

Foto galerija: 

Pievienot komentāru