“Tūrisms kopā” iekustinās Pierīgu

GalerijaPrint

Kopā ar Babītes, Jelgavas, Ozolnieku, Ķekavas, Olaines, Mārupes novadiem uzsākts vietējo rīcību grupu – “Pierīgas Partnerības”, “Lauku partnerības “Lielupe”” un “Partnerības “Daugavkrasts”” – ierosinātais sadarbības projekts “Tūrisms kopā”.

Šobrīd aktīvi notiek darbs pie sešu novadu karšu apvienošanas un tūrisma stratēģijas izstrādāšanas, jau tagad zināms, ka vasara būs aizņemta ar interesantām aktivitātēm, praktiski tiekoties gan tūrisma pakalpojuma sniedzējiem un pašvaldību speciālistiem, lai vienotos par kopīgiem mērķiem tūrisma attīstībā. Proti, pašvaldības un vietējās rīcības grupas ir kā vilcējspēks, kas apvieno tūrisma pakalpojuma sniedzēju vēlmes ar esošām dabas vērtībām tūrisma pakalpojumu izvietošanai, tādējādi sniedzot tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem iespēju vieglāk plānot savus iespējamos brīvdienu maršrutus, saņemot kvalitatīvu informāciju.

Viens no partnerību uzdevumiem ir veicināt teritorijas attīstību tūrisma jomā. Sekmīgai norisei un ilgtspējīgai attīstībai, domājot par kvalitatīva un interesanta tūrisma piedāvājuma izstrādi, sadarboties kopā ir ne tikai vēlams, bet arī nepieciešams. Pēdējo gadu tendences tūrismā rāda, ka nozari vieglāk attīstīt, apvienojoties vairākiem novadiem, tādējādi veidojot klasterus un jaunus tūrisma galamērķus. Visbiežāk šāda veida sadarbībai par pamatu ir vienotās mārketinga aktivitātes un kopēja atpūtas piedāvājuma popularizēšana.

Uzsākot sadarbības projektu, svinīgā pasākumā Ķekavas novada Doles kultūras namā šī gada 19. janvārī tika parakstīts sadarbības līgums starp vietējām rīcības grupām un sešu novada pašvaldībām. Pasākuma laikā pašvaldību vadītāji atzinīgi novērtēja vietējo rīcības grupu uzsākto sadarbības iniciatīvu. Biedrība „Pierīgas partnerība” pasākuma laikā informēja par projekta gaitu un paredzamām aktivitātēm. Ņemot vērā, ka projekta gaitas pirmajā posmā paredzēts izstrādāt 6 novadu kopējo karti, tad uz pasākumu tika aicināts SIA „Jāņa Sēta” speciālists Visvaldis Gercāns, kurš informēja par aktualitātēm un iespējām karšu izstrādē. Tāpat uz pasākumu tika aicināts arī kopējās tūrisma stratēģijas izstrādātājs, tūrisma nozares profesionālis, pētnieks Dr. geogr., docents Andris Klepers, kurš ar savu uzstāšanos nostiprināja pārliecību klātesošo pašvaldību un biedrību speciālistu vidū par sadarbību kvalitatīva tūrisma pakalpojuma veidošanai.

Projekts paredz ne tikai mārketinga aktivitātes, bet arī vienotas infrastruktūras uzlabošanu un vides objektu uzstādīšanu. Piemēram, tā ietvaros līdz 2019. gada beigām tiks organizētas gidu apmācības un konkurss skolēniem, plānoti jauni maršruti, veidoti video, apvienotas interaktīvās kartes, uzstādīti lielformāta foto rāmji un vides objekti. Iecerēts, ka šīs aktivitātes dos papildus impulsu tūrisma attīstībai šajā reģionā, kas ļoti svarīgi ir tieši tiem novadiem, kas ģeogrāfiski atrodas vistuvāk galvaspilsētai.

Par pamatu sadarbības līguma slēgšanai ir Lauku atbalsta dienesta apstiprināts projekts “Tūrisms kopā”, Nr.17-00-A019.332-000005, kuru īsteno Biedrība “Pierīgas partnerība” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšprogrammā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

Domājot par šo sadarbības projektu, arvien gribas teikt, ka kopā mēs varam vairāk un kopā vienmēr top labākās idejas.

Nadīna Millere,

biedrības “Pierīgas partnerība” valdes priekšsēdētāja

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru