Uzņēmēju veiksmes stāsti iedvesmo skolēnus

GalerijaPrint

LLKC Tukuma konsultāciju birojs 12. septembrī rīkoja informatīvi izglītojošu pasākumu Tumes vidusskolas 8. klases skolēniem. Pasākums tika īstenots ar mērķi radīt izpratni par uzņēmējdarbības iespējām laukos, iepazīstināt ar dažādu nozaru darbu, popularizēt lauksaimniecības profesionālo izglītību un  radīt interesi par dažādu profesiju apguvi.

Tukuma konsultāciju biroja vadītāja Jana Tramdaha skolēniem sniedza prezentāciju par LLKC darbību un uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, par Tukuma konsultāciju biroja rīkotiem pasākumiem un mācībām jauniešiem un skolēniem, par izglītības un darba iespējām, uzņēmējdarību, uzņēmējdarbības veidiem un dažādām lauksaimniecības nozarēm.

Tukumam netālu esošais Kandavas Lauksaimniecības tehnikums vienmēr ir bijis pretimnākošs un jau vairāku gadu garumā sadarbojas ar Tukuma konsultāciju biroju. Kandavas tehnikuma vadība labprāt aicina pie sevis, stāsta par dažādu profesiju apguves iespējām, rāda tehnikuma telpas un materiāli tehnisko bāzi, stāsta par karjeras iespējām tehnikuma  beidzējiem. Pateicoties informatīvajiem pasākumiem, katru gadu kāds no skolēniem dodas uz Kandavu apgūt profesiju.

Brauciena laikā skolēni varēja uzzināt, ka laukos ir ne tikai tradicionālā lauksaimniecība (graudkopība, lopkopība), bet arī netradicionālā lauksaimniecība, piemēram, strausu audzēšana SIA “Nornieki” vai dambriežu audzēšana Kuldīgas novada Snēpeles pagasta “Mazsālijās”. Laukos iespējams nodarboties arī ar lauksaimniecību nesaistītiem uzņēmējdarbības veidiem, piemēram, tūrismu, lauksaimniecības produktu pārstrādi. Ne vienmēr saimniekošanai laukos vajadzīgi vairāki desmiti, simti vai tūkstoši hektāru zemes. Dažkārt pietiek ar nelielu zemes platību, lai strādātu laukos un ražotu produktu ar augstu pievienoto vērtību. Jāprot tikai atrast sava niša. Viesošanās “Mazsālijās” parādīja, cik daudz nozaru var attīstīt, saimniekojot laukos. Skolēniem bija jānosauc, kādas profesijas viņi te saskata. Tā kā “Mazsālijās” nodarbojas ar tūrismu, audzē dambriežus, zivis, labību, ir savs augļu un ogu dārzs un ne tikai, tad tika nosauktas visdažādākās profesijas – briežkopis, zivkopis, dārznieks, agronoms, mehanizators, mehāniķis, pavārs, viesmīlis un citas. Tas arī parādīja, cik daudz zināšanu nepieciešams apgūt, saimniekojot laukos. “Mazsālijās” skolēnus sagaidīja pavāru un viesmīļu profesijas meistarklase. Skolēni “Mazsāliju” saimnieces Gunitas Štorhas vadībā servēja galdu, cepa visdažādākā veida pankūkas – gan ar ķirbjiem, gan kartupeļiem, kabačiem, parastās plānās un vēl citas. Skolēniem patika praktiskā darbošanās. Lai gan ne visiem garšoja pankūkas un ne visi vēlējās tās cept, tika atrasta alternatīva – galda klāšana. Beigu beigās, veicot skolēnu aptauju par pasākumu, vairumam skolēnu vērtējums bija pozitīvs un novērtēts ar atzīmi teicami. Pasākumā skolēni varēja gūt lielāku priekšstatu par saimniekošanu laukos, praktiski darbojoties, tika iepazīti dažādi amati. Meistarklases, praktiska darbošanās, uzņēmēju veiksmes stāsti iedvesmo un palīdz nākamās profesijas izvēlē.

Pasākums tika īstenots Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes “Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vspārizglītojošajās skolās” ietvaros.

Sarma Rotberga,

Tukuma novada lauku attīstības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru