Vecpiebalgas skolēni iepazīst uzņēmējdarbības iespējas laukos

GalerijaPrint

Vecpiebalgas vidusskolas, Liepas pamatskolas un Jaunpiebalgas vidusskolas skolēniem 17. septembrī notika informatīvā diena. Tajā jaunieši tika iepazīstināti ar uzņēmējdarbības veidiem lauku teritorijās, informēti par to, kur nepieciešami kvalificēti lauksaimniecības speciālisti un kāpēc būtu vērts izglītoties šajā jomā. Tika stāstīts par izglītības iespējām LLU un tehnikumos visā Latvijā, kā arī par LLKC sniegtajiem pakalpojumiem. Lai diena būtu efektīvāka un piepildītāka, notika arī pieredzes brauciens. Skolēni iepazinās ar Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikumu, kā arī tika ļauts iejusties bitenieka lomā un izbaudīt rosību zemnieku saimniecībā, kas nodarbojas ar piensaimniecību.

Vispirms devāmies uz Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikumu, kur skolēni prezentācijas laikā tika iepazīstināti ar mācību iestādē apgūstamajām mācību programmām, kas kopā ir 14. Viņi tika iepazīstināti arī ar citām iespējām, kas tiek piedāvātas, mācoties tehnikumā, piemēram, kā saņemt ES stipendiju, prakses vietu nodrošinājumu ārzemēs, iesaisti dažādos starptautiskos projektos, arī to, ka tehnikums dod iespēju iegūt ne tikai profesionālo sagatavotību, bet arī iespēju nodarboties ar sportu un māksliniecisko pašdarbību. Notika arī ekskursija pa tehnikuma mācību bāzi, kur bija iespējams apskatīt jaunas un modernas tehnoloģijas, darbnīcas un lauksaimniecības tehnikas mācību bāzi, kur praktiskajās nodarbībās strādā ar modernu un jaudīgu lauksaimniecības tehniku.

Devāmies uz Priekuļu novada Veselavas pagasta “Grāvjiem” pie biškopja Imanta Dauksta. Šī apmeklējuma mērķis bija parādīt, ka laukos var nodarboties ne tikai ar tradicionālajām nozarēm. Sākumā saimnieks Imants izstāstīja to, kā pēc ilgāka darba ārpus Latvijas nolēma nodarboties ar biškopību, cik ilgi un veiksmīgi darbojas šajā nozarē un, nonākot līdz dravai, arī par pašām bitēm un biškopības specifiku. Pēc stāstījuma sekoja praktiska darbošanās un iejušanās biškopja profesijā. Biškopis bija sagatavojis vietu praktiskajai nodarbībai un degustācijai. Skolēni varēja iemēģināt roku dūmu kannas aizkuršanā, pielaikot bitenieka tērpu, kā arī vērot, no kā sastāv strops un kā to saliek. Nobeigumā bija iespēja nodegustēt visus produktus, sākot ar medu un beidzot ar ziedputekšņiem un bišu maizi. Ja par bišu maizi ne visi izrādīja sajūsmu, tad medus bija lielā cieņā. Katram, kurš vēlējās, bija iespēja no bišu vaska šūnas uztīt sveci, kuru pēcāk arī varēja ņemt līdzi uz mājām.

Veselavas pagasta zemnieku saimniecībā “Caunītes” mūs laipni uzņēma Zilveru ģimene – Aldis, Ilze un viņu vecākais dēls Lauris. Šī saimniecība nodarbojas ar piena lopkopību un ir lielā attīstības un būvniecības procesā, jo no 200 slaucamām govīm ģimene vēlas paplašināties līdz 400. Saimniecībā ir viens no augstākajiem izslaukumiem Vidzemē. Vispirms mums tika parādīta teļu ferma, kur skolēniem ļoti patika mazie teliņi, no kuriem dažs vēl bija tikai dienu vai pāris dienu vecs. Šķita, ka šeit skolēni būtu gatavi pavadīt visu dienu – mīļojās, smējās, interesējās par barību, par teliņu vecumu. Tālāk devāmies arī uz slaucamo govju novietni. Jauniešus ieinteresēja saimnieka sagatavotā viktorīna par dažādu, ikdienā iepriekš nemanītu priekšmetu lietošanu lopkopībā. Šajā saimniecībā skolēniem bija iespēja sajust kārtīgu darba dunu tehnikas rūkoņas pavadībā, kas zemnieku saimniecībā nekad nerimst.

Neskatoties uz to, ka laikapstākļi mūs nelutināja, dienas noslēgumā skolēni bija ļoti pozitīvi noskaņoti. Arī skolotāji atzinīgi vērtēja dienas laikā redzēto un priecājās, ka skolēni tiek motivēti izvēlēties profesijas, kādas ir nepieciešamas laukos, un viņiem tiek dota iespēja tikties ar lauku uzņēmējiem un redzēt, ka arī laukos viss ir iespējams, ja vien paši vēlas un dara.

 

Zane Zirne,

LLKC Cēsu konsultāciju biroja lietvede

Foto galerija: 

Pievienot komentāru