Vidzemniekiem “Braslā” uzņēmības pietiek

GalerijaPrint

Kopš Vidzemes lauku partnerība „Brasla”dibināšanas daudzie biedrību, pašvaldību un komersantu īstenotie projekti ļāvuši iedzīvotājiem piepildīt viņu sapņus, atjaunot un pienācīgi sakārtot dabas un kultūrvēsturiskos objektus, uzsākt un izvērst savu biznesu.

Šajā plānošanas periodā “Braslas” teritorija ir paplašinājusies, pievienojies Alojas novads, kur agrāk darbojās Īģes lauku partnerība. Tagad mūsu ir vairāk un lielāks ir arī piešķirtais finansējums. Tomēr saglabājas tendence, ka vietējo lauku teritoriju vajadzību ir tik daudz un pieteicēji tik rosīgi, ka lielāko daļu finansējuma izdodas apgūt jau pirmajās divās konkursu kārtās.

Veiksmīgi noslēdzies šī perioda LEADER projektu 2. un 3. kārtas izvērtēšanas laiks. Abās vietējie iedzīvotāji bija ļoti aktīvi. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, uzņēmējdarbības atbalsta konkursā ir jaušamas arvien savdabīgākas ieceres un interesantāka pieeja. Ir pieteikumi ikdienišķām un arī ne mazums netradicionālām idejām. Vidzemnieki gatavi investēt smagā transporta remonta centra izveidē, vēlas attīstīt māksliniecisko metālapstrādi un atvērt tai savu darbnīcu. Radusies doma par bērnu koka savrupmāju izgatavošanu. Cilvēkiem netrūkst fantāzijas tūrisma piedāvājumu dažādošanai, iekļaujot tajā veselības un cita veida izglītošanu. Ir ieceres grāmatvedības un projektu konsultēšanas pakalpojumam, kāds gatavs lēkt ar izpletni, kāds pirkt liofilizatoru.  

Vidzemes lauku partnerības “Brasla” un Īģes lauku partnerības teritorijā iepriekšējā plānošanas periodā īstenoti 152 projekti no ELFLA, piesaistot  1 035 942 eiro finansējumu. Lielākā aktivitāte projektu ideju īstenošanā bija biedrībām un pašvaldībām. Abās partnerībās īstenoti arī EZF 36 projekti par kopējo summu 454 397 eiro. Arī šī fonda līdzekļu apgūšanā lielākā aktivitāte bija tieši no vietējām biedrībām. Ieguldītie līdzekļi ir mainījuši cilvēku dzīves, jo daudzi atraduši sev nodarbošanos, attīstījuši savu mazo biznesu, vairs nejūtas vientuļi un depresīvi. Partnerības rīkotajās izstādēs var priecāties par jauniem, inovatīviem produktiem, brīnišķīgiem rokdarbiem, amatniecības izstrādājumiem un cilvēku izdomu projektos.

Sadarbībā ar piecām Latvijas, divām Lietuvas un divām Čehijas partnerībām īstenots starpteritoriāls, starpvalstu sadarbības projekts “ABC vietējiem ražotājiem”. Tas satuvināja dalībniekus undeva vietējiem uzņēmējiem zināšanas par mārketinga nozīmīgumu, produkta tēla veidošanu, atpazīstamību, virzību tirgū. Ikviens, kurš iesaistījās, joprojām ir gatavs līdzdarboties, iesaistīties tirdziņos un citos pasākumos, doties ciemos skatīt jaunu pieredzi vai uzņemt viesus.

Limbažnieks Jānis Ulmis jau ilgus gadus nodarbojas ar ārstniecisko augu kolekcionēšanu un gatavo no tiem uztura bagātinātājus. Pirmo reizi viņš īstenojis LEADER projektu, iegādājoties aprīkojumu, lai pilnveidotu savu ieceri. Viņa dzīvesvietā bieži iegriežas tūristi un vietējie interesenti, kuri vēlas redzēt un vairāk uzzināt par ārstniecības augiem un to īpašībām. LEADER finansējums deva iespēju iegādāties blenderi zaļo veselības kokteiļu pagatavošanai, mitruma nosūcēju, smalcinātāju ārstniecisko augu pulveru maisījumu pagatavošanai. Lai sakoptu un uzturētu teritoriju tūrisma, prezentāciju, degustācijas pieejamībai, iegādāts traktors ar zāles pļāvēju, sniega lāpstu un piekabi.

Šobrīd aktuāli pieteikt idejas LEADER starpteritoriālo un starptautisko sadarbības projektu īstenošanai. Tas nozīmē, ka dažādām interešu grupām ir iespēja apgūt vēlamās zināšanas, rīkot pieredzes apmaiņas, sadarboties zināšanu pārnesē u. c. Mēs zinām, cik daudz pārņemšanas vērtu ideju ir mūsu rīcības grupās. Viņpus robežām citās valstīs tās arī ir gana oriģinālas. Vien jāatrod cilvēki, kuriem ir interese sadarboties.

Līga Kārkliņa,

biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla” izpilddirektore

Vidzemes lauku partnerība “Brasla”

Teritorija: Kocēnu, Limbažu, Pārgaujas, Krimuldas un Alojas novadi.

Dibināta: 2006. gada 17. augustā.

Biedru skaits: 99.

Adrese: Braslas iela 2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-4152;

Kontakti: Līga Kārkliņa – 26137342; Evija Nagle – 26141003; Ziedīte Jirgensone – 26425717.

Darba laiks: plkst. 9–18, pieņemšanas laiks P.O.T. no plkst.10–17 (vēlams iepriekš pieteikties).

Mājaslapa: www.brasla.lv; https://www.facebook.com/www.brasla.lv/.

Foto galerija: 

Pievienot komentāru