Vietējās rīcības grupas varēs saņemt atbalstu starpvalstu un starpteritoriālai sadarbībai

Zemkopības ministrija sagatavojusi noteikumu projektu, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta (ES) piešķiršanas kārtību vietējām rīcības grupām (VRG) starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai. Atbalsts paredzēts, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas laukos.

Noteikumu projekts paredz atbalstu VRG īstenotām darbībām, kuru mērķis ir, sadarbojoties nacionālā un starpvalstu mērogā, pārņemt pieredzi, attīstīt jaunu pieeju un meklēt inovatīvus risinājumus esošām situācijām, tādējādi veicinot savas darbības teritorijas uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas.

Patlaban Latvijā darbojas 35 vietējās rīcības grupas, kurām laika gaitā ir izveidojusies formāla vai neformāla sadarbība ar citu ES valstu organizācijām, kas saņem atbalstu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai vai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī trešo pasaules valstu organizācijām, kuras īsteno sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejai līdzīgas vietējās attīstības stratēģijas.

Noteikumu projekts nosaka atbalsta saņemšanas nosacījumus, atbalsta apmēru un intensitāti, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, pieteikšanās kārtību, kā arī sadarbības projekta īstenošanas nosacījumus, atbalsta pieprasīšanas un maksāšanas kārtību. 

Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) noteikumiem “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai”, ko ceturtdien, 2. februārī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pieejama MK tīmekļvietnē. Noteikumu projekts vēl tiks skatītas valdībā.

______________________________

Informāciju sagatavoja

Viktorija Kalniņa

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

 

Pievienot komentāru