Jaunumi

Kopš Vidzemes lauku partnerība „Brasla”dibināšanas daudzie biedrību, pašvaldību un komersantu īstenotie projekti ļāvuši iedzīvotājiem piepildīt viņu sapņus, atjaunot un pienācīgi sakārtot dabas un kultūrvēsturiskos objektus, uzsākt un izvērst savu biznesu.

Lubānas novads pasākumam “Vidzemes stāsti 2017” pieteicis trīs pretendentus: Jāni un Ilzi Solzemniekus nominācijā “Tūrisma uzņēmējs”, Katrīnu Valaini nominācijā “Debija 2017” un Daci Rudzīti nominācijā “Mājražotājs/amatnieks 2017”.

Biedrība “Jūrkante” vīzija ir nodrošināt ikvienam sabiedrības loceklim iespēju dzīvot ekonomiski un sociāli aktīvā vidē, kur ikvienam ir nodrošināta iespēja radošai un profesionālai izaugsmei ražošanas jomā un pilsoniskai aktivitātei jebkurā VRG teritorijas vietā.

Gunārs Voits zemniekus saimniecību “Ezeri” reģistrēja 2016. gada 13. aprīlī un sāka nodarboties ar gaļas liellopu audzēšanu. Saimniecība piedalījās pasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” ar projektu “Lopkopības nozares attīstīšana un modernizācija”.

Viesītes pilsētas iedzīvotājs Voldemārs Beļinskis lielu daļu sava laika strādā kā brīvprātīgā darba veicējs Latvijas Cistiskās fibrozes biedrībā.

Aizkraukles rajona partnerības teritorijā radām savu dzīves vidi, kurā pašiem lepnums un prieks dzīvot.

Lapas